CD-recensie

 

© Aart van der Wal, mei 2011

 

 

Bloch: Deux Psaumes (voor sopraan en orkest) (1912/14) - Suite hébraïque (voor altviool en orkest) (1951) - Baal-Shem, Three Pictures of Chassidic Life (voor viool en orkest) (1923/39) - Trois poèmes juifs (voor orkest) (1913).

Christiane Oelze (sopraan), Tabea Zimmermann (altviool), Antje Weithaas (viool), Deutsches Symphonie-Orchester Berlin o.l.v. Steven Sloane

Capriccio 5001 • 66' •


 

Collega Siebe Riedstra schreef al eerder over Bloch (Genève 1880-Portland, Oregon 1959) en zijn muziek (klik hier en hier): sterk beïnvloed door de Duitse laatromantiek, Schönberg en het neoclassicisme wist de van oorsprong Zwitserse maar langdurig in Amerika woonachtige componist toch een eigen weg te bewandelen, al richtte hij zich daarbij vooral op de typisch joodse, synagogale muziek. Daarin vond hij de stijlelementen die hij niet alleen van zijn voorouders had geërfd, maar die hij vervolgens ook wist door te geven aan een nieuwe generatie joodse componisten. Bloch zocht niet per se de oorspronkelijkheid, hij was geen nieuwlichter in de strikte zin van het woord, maar hij legde zich juist toe op de muzikale 'vertaling' van zijn joodse wortels. Geen wonder dus dat zijn muziek niet losgezongen kan worden van het Oude Testament en dat de emoties daarin hoog kunnen oplaaien. Wat hem weleens is 'verweten' maar wat hij eigenlijk slechts bij hoge uitzondering deed was het letterlijk gebruik van het traditionele Hebreeuwse melos, met haar typische, direct herkenbare intervallen. Wel lastte hij typisch joodse gebruiken in, zoals die bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in joodse gezangen en de sjofar. Dat verklaart misschien ook het sterk beeldende, plastische karakter van zijn muziek.

Deze vier vele verschillende, maar in de typisch joodse 'tongval' geconcipieerde vier stukken klinken zonder uitzondering niet alleen zeer 'authentiek' (al valt dat begrip in dit geval niet gemakkelijk te kwalificeren), maar ook met een zeldzame warmte en gloed en zo ontroerend mooi dat het het niet meevalt om ervan los te komen: steeds opnieuw noodt zij als het ware uit om opnieuw te worden gehoord. Bloch schreef muziek die inhoudelijk sterk genoeg is om te blijven fascineren, en in dit geval niet in de laatste plaats dankzij de enorme overtuiging die van deze uitvoeringen afstraalt.

Dat de opnamen op twee verschillende locaties (Teldex Studio en Haus des Rundfunks in Berlijn) werden gemaakt en gescheiden worden door een vrij lange periode (mei 2003, maart 2007 en mei 2008) is geen enkel beletsel. Integendeel, met de auditieve coherentie is het dik in orde, terwijl de registraties bovendien helder en toch warm uit de speakers komen. Deze uitvoeringen vormen een belangrijke aanvulling van de bestaande Bloch-discografie.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links