DVD-recensie

Bernstein: West Side Story - the making of the recording

 

© Aart van der Wal, september 2004

 

Bernstein: West Side Story - the making of the recording.

Kiri te Kanawa, Tatiana Troyanos, José Carreras, Kurt Ollmann e.a. met koor en orkest o.l.v. Leonard Bernstein.

DG 073-017-9 1.39


De dirigent Bernstein toont in deze geruchtmakende productie als geen ander aan dat West Side Story niet werd geconcipieerd met pure operavocalisten in de hoofdrol. In het zo op het showelement en op Broadway toegespitste, rauwe drama met zijn uitgesproken sentimentele ondertoon lijken Te Kanawa, Troyanos en Carreras als een kat in een vreemd pakhuis en lukt het hen niet de juiste sfeer te treffen. Een sterbezetting vormt geen enkele garantie voor een spetterende vertolking en het bewijs wordt hier uitdrukkelijk geleverd. Het is noch boter noch vis, hoezeer Bernstein ook zijn best doet om de vertolkingsprestaties van deze operasterren naar zijn hand te zetten. Het 'keurige' Engels van de hoofdrolspelers maakt het er al niet beter op, maar Carreras weet er in zijn rol als Tony helemaal niets van te bakken, wat uiteindelijk tot een gênante confrontatie tussen hem en de dirigent leidt. In 'something's coming' maakt Carreras er niet minder dan een potje van en weet hij er ondanks zijn verwoede pogingen geen raad mee. Uiteindelijk geeft de gevierde tenor er als de eerste de beste schooljongen aangeslagen en boos de brui aan, terwijl de furieuze Bernstein hem nastaart. De ontreddering lijkt compleet.

Als documentaire is dit een alleraardigste en bij vlagen zelfs zeer indringend tijdsdocument dat een boeiend verslag oplevert van het bloed, het zweet en de tranen in de opnamentudio, maar vooral een goed inzicht geeft in de vele problemen waarmee de solisten en de musici werden geconfronteerd en de wijze waarop zij die meenden te kunnen oplossen. Dat het af en toe op de lachspieren werkt is in dit geval een verdienste


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links