CD-recensie

 

© Siebe Riedstra, maart 2018

 

Debussy - Complete Pianowerken

Voor de inhoud zie http://piano-classics.com/articles/d/debussy-complete-music-for-piano-solo/

Christopher Devine (piano)
Piano Classics PCL 10130 • 6.30' • (5 cd's)
Opname: 2014/5, University of Music and Performing Arts, Wenen

   

De kennismaking met deze uitgave begon met een zoektocht naar L'Isle joyeuse, een titel die in de inhoudsopgave op de achterkant van de doos ontbreekt. Kenners zullen opmerken dat zoiets onmogelijk is, en de oplossing wordt geboden door de uitgebreidere inhoudsopgave in het boekje, waar L'isle joyeuse deel blijkt uit te maken van een triptiek onder de naam 'Second Suite Bergamasque'. Een intrigerend begin van de kennismaking met de 'Complete Music for Solo Piano' door Christopher Devine.

Christopher Devine (1982), geboren en getogen in Nederland, is de zoon van een Duitse moeder en een Schotse vader. Na zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium verkaste hij naar Wenen om te gaan studeren bij Stefan Vladar. Daar woont en werkt hij nog steeds, niet alleen als pianist, maar ook als dirigent en componist. In 2017 bracht het label Piano Classics zijn inspeling van de complete werken van Debussy uit, waarvan de opnamen al in 2014/5 gerealiseerd werden. In het licht van een stortvloed aan nieuwe opnamen en heruitgaven in verband met het Debussy-jaar lijkt dat een ietwat overbodige actie. We hebben elke noot van Debussy in een veelvoud van interpretaties tot onze beschikking, en veel daarvan behoort tot het beste wat de catalogus te bieden heeft. Casadesus, Michelangeli, Gieseking, Zimmerman, Thibaudet en niet te vergeten Henkemans, de lijst is lang.

Waarom dan toch aandacht geschonken aan de pogingen van een relatief onbekende pianist in dit uitgebeende repertoire? Twee redenen. De eerste is een wat suffige pragmatische reden, maar ze snijdt wel degelijk hout. Christopher Devine is een pianist die in de allereerste plaats bezig is met de noten van Debussy en niet de dwingende behoefte gevoelt om daar zijn eigen draai aan te geven. Dat lijkt een nadeel - gebrek aan smoel - maar teveel smoel heeft ook zijn nadelen, de kunstjes worden herkenbaar en gaan op de zenuwen werken. De tweede reden: het aardige van de complete pianowerken van Debussy is dat men niet weet waar het begint of eindigt. Daarin ligt precies de kracht van deze uitgave, die een aantal onverwachte stukken onder onze aandacht brengt. Bovendien wordt er in het toelichtende boekje van veertig pagina's (alleen in het Engels) uitgebreid ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de diverse werken.

Over de indeling van de vijf cd's is zorgvuldig nagedacht, en het loont de moeite ze hier even te noemen: 1. Early period works - 2. Images, Works for Children and other middle period works - 3. Preludes - 4. Ballets and other arrangements - 5. Etudes and other late period works. Uiteraard zijn de blikvangers verenigd op cd nummer vier, met zelden gehoorde pianoversies van Jeux en Khamma.

Samenvattend is dit een waardevol overzicht dat zijn plaats in de festiviteiten rond het Debussy- jaar meer dan verdient. De stimulerende toelichting zet aan tot luisteren en Christopher Devine heeft hiermee niet alleen Debussy maar ook zichzelf een uitstekende dienst bewezen.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links