CD-recensie

 

© Maarten Brandt, november 2014

 

"O mors, quam amara est"

(De) Wert: Uit Motetten Boek I (1566): O sacrum convivium - O mors, quam amara est - Deus, tu scis insipientiam - Omnia in vera iudicio - Nolite esse prudentes - Ego autem in Domino sperabo - Adesto dolori meo - Clama ne cesses - Qui vindicari vult - Tu Deus Clemens - Cum intrasset Jesus - Omnis homo - Domine si tu es - Paraclitus autem spiritus - Intravit Jesus - Transeunte Domino.

Collegium Musicum Amsterdam o.l.v. Anthony Zielhorst

Brilliant Classics 94684 75'

Opname: 13-14 en 21 april 2013, O.L.Vrouw Geboortekerk, Gellicum

   

Cd's met grote selecties uit de klinkende nalatenschap van de uit België afkomstige Franco/Vlaamse en het grootste deel van zijn leven in Italië actief geweest zijnde componist Giaches de Wert (1535-1596) zijn niet dik gezaaid. Daarom alleen al is deze - en bovendien tegen een zeer aantrekkelijke prijs verkrijgbare - productie van het Collegium Musicum Amsterdamse en zijn huidige vaste dirigent en artistiek leider Anthony Zielhorst er een om met zorg te koesteren. Laatstgenoemd gezelschap staat als semiprofessioneel bekend, maar dat hoort men aan het hoge tot zeer hoge uitvoeringsniveau bepaald niet af, integendeel. Dit is een uitgave die zich zonder meer kan meten met soortgelijke en meer courante vertolkingen van meerstemmig repertoire van de muziek uit de hoge- en late renaissance.

Brug
De Werts eerste boek madrigalen omvat 19 composities waarvan er op bovenstaande cd 16 zijn vastgelegd: Noli timere, Reges Tharsis en Speremus ontbreken, aangezien die qua tijdsduur niet op deze disc hadden gepast. Hoe het ook zij, aan de hand van deze verzameling krijgt men een zeer representatieve indruk van het componeren van De Wert, die met zijn muziek een brug sloeg tussen de verworvenheden van de midden- en late renaissance (en zich daarbij loszingt van de invloed van een van zijn grote voorbeelden: Adriaan Willaert) en de baanbrekende nieuwe expressieve stijl van Gesualdo en Monteverdi. Inhoudelijk zijn de motetten in kwestie in drie onderwerpen onder te verdelen: gebeden, oudtestamentisch en nieuwtestamentisch georiënteerde teksten. Een meer naar het homofoon neigend stijlgemiddelde wordt afgewisseld door schitterende polyfone hoogstandjes, zoals in het zesstemmige Adesto dolori meo (de overige op deze cd klinkende motetten zijn vijfstemmig) waarin niet alleen de zojuist genoemde nieuwe expressiviteit duidelijk hoorbaar is, maar inderdaad - zoals Paul Scheepers in zijn voortreffelijke toelichting terecht opmerkt - ook al wordt geanticipeerd op de negentiende eeuwse laatromantiek. Het kan verkeren.

Glans
Andere motetten, zoals Cum intrasset Jesu en Transuente Domino, vertonen door hun madrigaleske inslag een verhalend karakter, waarbij de muziek vol toonschilderingen de wederwaardigheden van het evangelie volgt. Het is een puur genot om naar de verzadigde en bij vlagen uiterst chromatische rijkdom van deze toonkunst te luisteren, mede en vooral ook vanwege de enorme glans en homogeniteit waarmee Zielhorst en zijn koor dit alles voor het voetlicht brengen, daarbij geholpen door de warme akoestische - en perfect vereeuwigde - akoestische ambiance van O.L. Vrouw Geboortekerk te Gellicum. Rest nog te melden dat het cd-boekje niet de gezongen teksten bevat, waar men echter via de website van Brilliant Classics toegang toe heeft en die we hier bij wijze van service ook bij deze recensie plaatsen (klik hier voor de pdf bij de discografie).


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links