CD-recensie

 

© Aart van der Wal, augustus 2004


Wolf: Spanisches Liederbuch.

Anne Sofie von Otter (mezzosopraan), Olaf Bär (bariton), Geoffrey Parsons (piano).

EMI 7243 5553252-7 (2) • 63' + 46' •


In het tekstboekje doet Bär uitvoerig uit de doeken waarom niet werd gekozen voor de gepubliceerde volgorde, maar zijn opvatting is niet de mijne. Het snijdt geen hout om de volgorde te veranderen omdat de dramatische kenmerken van deze cyclus dan beter tot hun recht zouden komen. Wolf was er juist alles aan gelegen om de liederen in de door hem gekozen volgorde gepubliceerd te krijgen. Er is echter een wezenlijker obstakel: hoe mooi Von Otter ook zingt en een betoverende sfeer oproept, zij kan niet verhelen dat een deel van deze liederen feitelijk het terrein van de sopraan is. De donkerder toon van de mezzo wordt extra geaccentueerd doordat Parsons nu noodgedwongen naar het lagere bereik moet afdalen, wat duidelijk ten koste gaat van het lucide spel dat zoals zo vaak bij Wolf wordt gekenmerkt door halftinten, met minuscule wendingen van licht naar donker. Bär toont zich een waardige pendant van zijn grote voorganger F-D, al mist zijn vertolking incidenteel de vereiste bijtende, dynamische kracht, de scherpe aanzetten en vooral het enorme, maar beheerste volume van deze bariton. Af en toe neigt Bär te sterk naar overdreven puntigheid en wordt de voordracht dan gekunseld. Parsons stapelt het ene klankjuweel na het andere op en is doordringender dan ooit, maar hij is niet meer onder ons. Wat missen we hem!


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links