CD-recensie

 

© Aart van der Wal, november 2019

Vivaldi: Celloconcert in C, RV 400 - in a, RV 420 - in D, RV 404 - in Bes, RV 423 - in d, RV 407 - in G, RV 415

Christophe Coin (cello), L'Onda Armonica o.l.v. de solist
Naïve OP 30574 • 59' •
Opname: september 2018, Sala della Carità, Padova (I)

   

Het is een gigantisch project dat het Franse label Naïve heeft ondernomen: de vastlegging van het oeuvre (het zal uiteindelijk neerkomen op zo'n 450 werken) van de Venetiaan Antonio Vivaldi (1678-1741), die 63 jaar oud en volkomen verarmd op 28 juli 1741 in Wenen overleed. Terwijl hij niet lang daarvoor nog uitzicht had op een betrekking aan het Weense hof van keizer Karel VI. Maar al kort na Vivaldi's aankomst in Wenen overleed de keizer. Het lukte hem niet om alsnog elders emplooi te vinden en nog geen jaar later stierf Vivaldi in de Oostenrijkse muziekmetropool. Voor zover bekend liet hij geen aardse bezittingen van ook maar enige waarde na. En zijn muziek? Die was er in overvloed, al heeft het merendeel daarvan bijna twee eeuwen lang onder een dikke laag stof bedekt gelegen. Eerst in het begin van de jaren zeventig kwam er een volledig overzicht van althans de overgeleverde werken, gepubliceerd door Peter Ryom. Zeker gelet op de enorme omvang van dit muzikale erfgoed is diens uitmuntende catalogisering van groot belang. Iedere werktitel is aldus voorzien van een RV-nummer (Ryom-Verzeichnis).

De op dit nieuwe album (nr. 61 in de nu al enorme reeks) door de Franse cellist Christophe Coin (Caen, 1958) vastgelegde zes celloconcerten ademen duidelijk de sfeer van de zes concerten die hij eind jaren tachtig voor het schitterende, onder de vlag van het Londense Decca varende label L'Oiseau-Lyre vastlegde: toen uitsluitend de concerten RV 401, 412, 413, 416, 418 en 424, toen met The Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood (er kwam helaas geen vervolg). Een cd om te koesteren, ook om de door Peter Wadland (1946-1992) gemaakte opname, een van de meest eminente producers in die tijd. Hij overleed helaas vrij kort daarna. Ieder album dat onder zijn leiding tot stand kwam was een waar juweel.

Coin laat opnieuw horen welke geloofsbrieven hij voor deze zes celloconcerten (het is het derde deel in deze reeks) heeft meegebracht: technisch tot in de puntjes verzorgd, stilistisch van het hoogste niveau en in zowel de solopartij als in het orkest de fonkeling en sprankeling die deze zo wonderbaarlijke muziek naar veelkleurige hoogten stuwt. Voor Stravinsky mocht Vivaldi's muziek dan vooral te boek staan als een eindeloze herhaling van hetzelfde concert, musici als Coin en het door hem geleide ensemble L'Onda Armonica maken feilloos duidelijk hoezeer de zo gevierde maestro het bij het verkeerde eind had. De door Fabio Framba gemaakte opname is in de traditie van Peter Wadland: een juweeltje. Samengevat een exquis album.

______________
Naschrift: De gevolgen van de klimaatverandering blijft ook de muziek niet gespaard. Zo hebben in de afgelopen dagen inwoners van Venetië de uiterst kostbare en unieke collectie boeken en manuscripten uit de krochten van het Benedetto Marcello Conservatorium moetenj redden.

Door de aanhoudende wateroverlast liep een deel van de archieven onder en raakten daardoor ruim vijfduizend van de in totaal daar opgeslagen bijna zestigduizend documenten ernstig beschadigd. Het conservatorium had geen mankracht genoeg om de collectie in allerlijl in veiligheid te brengen en deed daarom een dringend beroep op de inwoners van de stad. Niet tevergeefs dus. Niet alleen waren tientallen bewoners behulpzaam bij het elders onderbrengen van de verzameling, maar ze probeerden ook het natgeworden papier zo goed en zo snel mogelijk te drogen. Deze gemeenschappelijke actie heeft daardoor het ergste weten te voorkomen.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links