CD-recensie

 

© Aart van der Wal, februari 2020

Tomkins: Death is swallowed up in victory - Preces & Responses - Magnificat & Nunc dimittis - Who can tell how oft he offendeth - Gloria tibi Trinitas - Give sentence with me, O God - Jesus came when the doors were shut - Turn onto the Lord our God - A Fantasy - Give ear to my words - The heavens declare the glory of God - Remember me, O Lord - O Lord, how manifold are thy works - O give thanks unto the Lord - Voluntary

Rufus Frowde (orgel), Choir of HM Chapel Royal, Hampton Court Palace o.l.v. Carl Jackson
Resonus RES10253 • 75' •
Opname: juli 2019, Chapel Royal, Hampton Court Palace, Londen

   

De Vlaamse polyfonisten mogen dan - terecht! - een grote reputatie genieten, vlak ook de Engelse componisten uit de Renaissance niet uit, al zijn ze niet alle even bekend. Daaronder Thomas Tomkins (1572-1656) die de bescheiden positie bekleedde van organist bij de koninklijke kapel (Chapel Royal), als opvolger van Edmund Hooper. Hij maakte deel van het vrij grote echelon musici dat verbonden was aan de kapel, mogelijk in die functie geïntroduceerd door William Byrd, aan wie Tomkins het madrigaal 'Too much I once lamented' opdroeg, gepubliceerd in 1622 en helaas geen deel uitmakend van deze cd.

Wat vooral treft in deze uitvoering door het koor van Hare Majesteits Koninklijke Kapel aan het Londense Hampton Court Palace, gelegen in het zuidwestelijk deel van Groot-Londen, is het ruimhartige karakter ervan, wat ook in de uitstekende opname wordt weerspiegeld. Geen miezemuizen op de vierkante millimeter van het notenblad, maar juist uiterst geïnspireerde, verzorgde en volbloedige koorzang. Dit koor maakt duidelijk dat het overwegend religieuze karakter van deze koormuziek geenszins betekent dat de benadering daarom toch vooral ingehouden moet zijn. Weelderigheid is echt geen doodzonde!

In het boekje worden wel keurig de namen van de sponsors opgesomd, maar over de jongens en mannen die de koorpartijen voor hun rekening hebben genomen geen woord waaruit valt op te maken hoe groot de bezetting is, al weet ik inmiddels wel dat er zo'n twintig jonge 'choristers' en zo'n zes 'gentlemen' (mannen) aan het koor zijn verbonden. Dat is ook het aantal waarvan ik inschat dat het bij deze uitvoering betrokken is geweest.

Tomkins was overigens een van de 'Gentlemen' die deel uitmaakte van het koor en ongetwijfeld in dezelfde 'Chapel Royal' zal hebben gezongen. Dat brengt me tevens op de in de kapel gemaakte opname: warm en evenals de koorzang ronduit gloedvol. Grote waardering ook voor het net zo indrukwekkend vastgelegde orgelspel van Rufus Frowde.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links