CD-recensie

 

© Aart van der Wal

 

R. Strauss: Vier letzte lieder.

Wagner: Wesendonck-Lieder - Tristan und Isolde: voorspel en Isoldes Liebestod.

Cheryl Studer (sopraan), Staatskapelle Dresden o.l.v. Giuseppe Sinopoli.

DG 439865-2 • 61' •


Je zou dit de triomf van de lyriek kunnen noemen: Studer komt in de vertolking van de Vier letzte Lieder op minstens dezelfde, eenzame hoogte als Schwarzkopf (EMI) en della Casa (Decca), maar met het voordeel van een moderne, digitale opname. De Vier letzte Lieder: een bijna eeuwig sostenuto, met een schier eindeloze variëteit aan fraseringen en dynamische nuanceringen, maar bovenal is daar toch de tonale overtocht naar dat berustende afscheid. Studer is hier indrukwekkend en overtuigend, met een tot in de kleinste details uitgewerkte voordracht en dictie. Zij kneedt de woorden uit de emotie, de voortdurende muzikale stroom van eb en vloed, waardoor een wel zeer coherent geheel ontstaat. Haar superieure inzicht in deze golvende, chromatische dialectiek komt ook tot uitdrukking in de lange, vloeiende legatolijnen van het betoog, waarbij de zuivere lyriek het doeltreffendste wapen blijkt tegen overdreven romantisch pathos. Sinopoli heeft mij als dirigent, en zeker niet in de grotere vorm (Bruckner, Mahler), nooit echt kunnen overtuigen, maar in dit repertoire speelt hij toch zeer hoge troeven uit. De rijk geschakeerde dynamische ontladingen worden tot in de finesses uitgewerkt zonder dat de grote lijn uit het oog wordt verloren, daarbij geholpen door een in een rijke traditie wortelende, verzadigde orkestklank.

Hetzelfde kan van de Wesendonck-Lieder en Isoldes Liebestod worden gezegd: volledige vocale beheersing tot in de kleinste details en een superieure tekstbehandeling. Sinopoli is ook hier zeldzaam goed op dreef: het voorspel tot Tristan krijgt bijna metafysische proporties en de zinderende orkestpartij in de Liebestod past zonder voorbehoud in de grote Wagner-traditie. De 4D-opname is diep, sonoor en rijk aan details, al moet weer worden gezegd dat een ietwat afstandelijker klankbeeld mij meer aanspreekt. Dit is een uitgave om - wat de Vier letzte Lieder betreft - naast die met Schwarzkop en Szell (EMI) te bezitten.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links