CD-recensie

 

© Aart van der Wal, december 2004

 

Schütz: Symphoniae Sacrae SWV 342-43, 350-52, 353-56, 365-67 (ged. uit het Tweede Boek, 1647).

La Chapelle Rhénane o.l.v. Benoît Haller.

K617 France K 617163 • 59' •


De keuze voor afwisselend violen en kornetten als melodieinstrumenten verhoogt de spirituele exuberantie die in deze prachtige muziek besloten ligt. Het basso continuo instrumentarium bestaande uit cello, theorbe en orgel, zorgt niet alleen voor een fraai afgewogen fundament maar onderstreept letterlijk nog het feestelijke karakter van deze motetten.

Schütz schuwt de wedijver tussen violen en zangstemmen niet en dat komt hier ook optimaal tot gelding. Het belang van de vioolpartijen lijkt mede te zijn ingegeven door Schütz’ bezoeken aan de werkplaats van de vioolbouwer Amati in Cremona in 1629. De componist liet overigens ook niet na om de Duitse violisten te wijzen op de bijzondere schoonheid van de vioolklank die naar zijn oordeel niets van doen had met ‘het zagen van hout’. Nee, Schütz was zeker niet ingenomen met de kwaliteit van het in Duitsland toen gebruikelijke vioolspel!

Ook in het voorwoord bij de uitgave van 1647 laat Schütz niet na om de violisten erop te wijzen dat ze zich alle mogelijke moeite moeten getroosten om de instrumentale schoonheid van hun instrument uit te buiten en dat ze niet beter kunnen doen dan daarover deskundig advies te vragen van hen die zich daarin hebben bekwaamd en bewezen.

Het lijdt geen twijfel dat Schütz bijzonder in zijn sas zou zijn geweest met de instrumentale bijdragen van La Chappelle Rhénane want die laten werkelijk geen wens onvervuld. Maar ook het alles beheersende vocale aandeel van de twee sopranen, drie tenoren en de bas is van een bijna onaardse schoonheid, met een fabuleuze dictie, smaakvolle kleuring en van ideale proportie, vlekkeloos geïntegreerd in de warme en virtuoze orkestrale aankleding. Om te proeven: 5. Herr unser Herrscher SWV 343 en 7. Von Gott will ich nicht lassen SWV 366. Als de opname dan ook nog een schoolvoorbeeld is van helderheid, doortekening en balans kan de conclusie toch niet anders zijn dan dat hier sprake is van een wel zeer fraaie uitgave.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links