CD-recensie

 

© Aart van der Wal, juli 2009

 

 

Mozart: Vioolconcert nr. 1 in Bes, KV 207 - nr. 3 in G, KV 216 - Sinfonia concertante in Es, KV 364.

Renaud Capuçon (viool), Antoine Tamestit (altviool), Scottish Chamber Orchestra o.l.v. Louis Langrée.

Virgin Classics 50999 502112 2 7 • 73' •

 

 


Dit zijn stuk voor stuk uitvoeringen die tot de beste in de catalogus mogen worden gerekend. Ritmische vitaliteit, poëtische zeggingskracht (onder andere in het Andante van KV 364!), een scherp oor voor de samenhang tussen de timbres van de solo-instrumenten en het (bescheiden) orkest en niet in de laatste plaats een indrukwekkende getuigenis van technisch meesterschap. Kortom, dit is Mozart op zijn best en dus op zijn mooist. In KV 364 is het samenspel tussen Capuçon en Tamestit even ideaal als de door Langrée verzorgde orkestbegeleiding. De verworvenheden van de historiserende uitvoeringspraktijk zijn in het spel van dit traditioneel bezette ensemble overtuigend verdisconteerd.

Het wachten is nu op Mozarts overige werken voor viool en orkest, maar of dat ervan komt? De technici zullen dan nog weleens kritisch naar de opnamekarakteristiek moeten kijken, want de laagweergave is best prominent te noemen, wat op matige luidsprekers al snel tot problemen moet leiden. In mijn geval volstond een streepje laag áf.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links