CD-recensie

 

© Aart van der Wal, juli 2007


Mozart: Pianosonates nr. 1 in C, KV 279 - nr. 2 in F, KV 280 - nr. 3 in Bes, KV 281 - nr. 4 in Es, KV 282 - nr. 5 in G, KV 283 - nr. 6 in D, KV 284 - nr. 7 in C, KV 309 - nr. 8 in a, KV 310 - nr. 9 in D, KV 311 - nr. 10 in C, KV 330 - nr. 11 in A, KV 331 - nr. 12 in F, KV 332 - nr. 13 in Bes, KV 333 - nr. 14 in c, KV 457 - nr. 15 in F, KV 533 - nr. 16 in C, KV 545 - nr. 17 in Bes, KV 576 - nr. 18 in D, KV 576 - Fantasieën in d, KV 397 - in c, KV 475 - Rondo's in D, KV 485 - in a, KV 511.

Maria João Pires (piano).

Brilliant Classics 92733 (5 cd's)


Mozart is te gemakkelijk voor amateurs en te moeilijk voor professionals. Aan wie die uitspraak nu precies valt toe te schrijven is me nooit duidelijk geworden, maar wel is het een waarheid als een koe. Deze set bewijst het weer.

Maria João Pires (Lissabon, 1944) nam in januari en februari 1974 in Lino Hall in Tokyo Mozarts sonates, fantasieën en rondo's op, waarbij ze nog niet kon beschikken over de Neue Mozart Ausgabe. De verschillen die er daardoor zijn, zijn evenwel verwaarloosbaar klein. Belangrijker is haar Mozart-spel, dat een zekere mate van bloedeloosheid in zich draagt. Het klinkt allemaal keurig, maar bleekjes, zonder echt eigen karakter. Het ontbreekt ook aan kleuring en dynamiek, terwijl de cantabile passages te veel als zodanig worden uitgesponnen. Waar is het elan, dat deze sonates zo kan laten sprankelen? Neemt u maar de sonate KV 475 als voorbeeld, die ze in haar latere DG-opname zeker sterker etaleerde, al bleef het resultaat uiteindelijk ook hier onbevredigend.

De beide fantasieën varen een zelfde koers, met nogal storende maniertjes, zoals haar fortes die als een zweepslag worden geïntroduceerd, wat de opbouw danig verstoort.

De Denon-opname is uitstekend, met een ferme bas en een goed gedefinieerd middenregister. De discant rinkelt niet, zoals in sommige andere opnamen, maar toch was de pianostemmer blijkbaar niet altijd aanwezig of altert genoeg (met name het andante van de sonate KV 545).

Zowel in het boekje als op het doosje staat een storende fout: de sonate nr. 8 is niet KV 311, maar KV 310. En dus is de sonate nr. 9 niet KV 310, maar KV 311...

De set vormt een heruitgave van de Denon-reeks en wordt voor een bijna-weggeefprijs op de markt gebracht. Ondanks mijn kritiek zijn dit beslist geen derderangsuitvoeringen en valt er wel degelijk veel te genieten. Voor diegenen die de Mozart-sonates al kennen of bezitten lijkt mij dit evenwel geen goede keus te zijn. Dat geldt trouwens ook - zij het in iets mindere mate - voor de veel recentere uitgave op DG (klik hier voor de recensie). Wat de complete set betreft houd ik het nog steeds op Mitsuko Uchida, zowel wat haar studio- als haar (latere) live-opname (Tokyo) betreft (Philips).


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links