CD-recensie

 

© Aart van der Wal, juni 2024

Mozart & R. Strauss - Lieder

Klik hier voor het inhoudsoverzicht

Sabine Devieilhe (sopraan), Mathieu Pordoy (piano)
Erato 5054197948862 • 67' •
Opname: juli 2023, Salle Liebermann, Opéra de Paris

 

Een dagbladcriticus gaf een korte maar rake schets van het optreden van de Franse sopraan Sabine Devieilhe en haar landgenoot, de pianist Mathieu Pordoy, in de Kleine Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw op 9 april jl., met liederen van Berg, Mozart, Wolf en Richard Strauss, deels hetzelfde programma als op deze door Erato uitgebrachte cd: 'betovering door pure verfijning'.

Al eerder, op 17 januari 2019, leidde het debuutoptreden van dit duo in Carnegie Hall, New York, tot juichende kritieken in de pers. Opera News noemde het een van de meest intrigerende recitals in de recente geschiedenis en roemde het 'muzikaal individualisme, de stilistische inventiviteit, expressieve kracht en verscheidenheid' en ook in de veelal kritische New York Times waren de loftuitingen niet van de lucht.

De cd die Erato onlangs uitbracht mag dan die unieke zaalambiance missen, het sprankelende, delicate, transparante en precieze komt er net zo imposant uit naar voren als Devieilhes dictie en fabuleuze taalgevoel. Het exquise gebruik van klankkleur en de verbeeldingsvolle voile die zij over ieder lied weet te leggen is net zo subliem als de wijze waarop zij ieder lied zijn strikt eigen individualiteit meegeeft. Geen spoortje routine dus.

En de pianist? De term 'begeleider' schiet eenvoudig ernstig tekort. Pordoy is de Devieilhes superieure partner die met schitterend, verhalende spel de expressieve kracht in ieder lied op zeldzame wijze tot gelding brengt. Het klankraffinement dat hij uit de vleugel tovert, de finesses die zijn pedaalgebruik kenmerken, de fenomenale articulatie, accentuering en frasering: ze getuigen alle van Pordoys fenomenale inlevingsvermogen. Kortom, we horen hier liedkunst op het hoogst denkbare niveau.

En dan de Noorse violiste Vilde Frang, die in haar bescheiden bijdrage (ze is alleen te horen in Morgen! van Richard Strauss) haar partij met warme toon van een uiterst gevoelvol reliëf voorziet.

Dit is een album om echt van te watertanden, en zeker niet alleen voor de liefhebbers van het kunstlied!


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links