CD-recensie

 

© Aart van der Wal, oktober 2021

Solo Piano - Uriel Pascucci

Beethoven: Pianosonate nr. 30 in E, op. 109

Pascucci: Prelude, Tango and Fugue

Moesorgski: Schilderijen van een tentoonstelling

Uriel Pascucci (piano)
iMD Classics 0 745240 357131 • 73' •
Opname: april 2021, Paul Sacher Saal, Musik- und Kulturzentrum Don Bosco, Bazel

www.urielpascucci.com

www.youtube.com/watch?v=wT5YY9Z-hT8

   

Het kan tot aparte kunst worden verheven: het samenstellen van een contrastrijk programma waarvan de verbinding tussen de verschillende onderdelen zich voornamelijk in het onderbewustzijn lijkt af te spelen. Het kwam pas in mij op nadat ik dit gehele recital had beluisterd: dat het zo best eens zou kunnen zijn. Want anders viel het coherente karakter ervan niet te verklaren. Mogelijk heeft inhoudelijk de vrijwel naadloze overgang van het slot van Beethovens op. 109 naar de beginmaten van Pascucci's Prelude er iets mee te maken? Terwijl - voor alle duidelijkheid! - wel degelijke sprake is van drie volkomen verschillende werelden: die van Beethoven, Pascucci (als componist) en Moesorgski. En dan te bedenken dat de jonge Argentijnse pianist in kwestie, ieder werk op deze cd wel degelijk zijn eigen cachet heeft gegeven.

Dat cachet begint met de uitstekende vertolking van Beethovens op. 109 die onder zijn handen in rustig vaarwater verkeert, waardoor de dichterlijk-lyrische elementen optimaal tot gelding komen. Ook het scherzo wordt qua tempokeuze niet uit zijn voegen gerukt. Er is daardoor wel enig gemis aan het gejaagde karakter ervan (als door de componist bedoeld tegenwicht aan de beide hoekdelen), maar er staat tegenover dat de articulatie geen moment in het gedrang komt. Het klinkt zelfs dusdanig overtuigend in mijn oren dat ik mij afvroeg of sommige pianisten zich juist niet teveel laten leiden door het gegeven tempovoorschrift: prestissimo. Iets soortgelijks treffen we aan in enige van de variaties in het slotdeel. Ook de linkerhandpartij krijgt een fraai gedoseerd reliëf, wat de stemvoering als geheel onmiskenbaar ten goede komt. Net zo fraai uitgewerkt zijn de vertragingen, versnellingen en de dynamische accentuering. Het gehele beeld is dat van een eigen visie waarin de componist toch centraal wordt gesteld.

Interessant is bovendien dat Pascucci zich op dit album zich tevens als componist presenteert, met een ferme knipoog naar drie bekende vormen (prelude, tango, fuga), hier gestoken in een eigentijds jasje. De overtuigingkracht die eruit spreekt is zonneklaar, gevoed door een sterk ontwikkeld engagement en natuurlijk de beheersing van waar geen enkele rechtgeaarde toondichter buiten kan: het compositorisch handwerk. Ik zie dat graag: uitvoerende musici die zich tevens het compositievak eigen hebben gemaakt. Het werkt positief uit in beide richtingen en beide kunnen elkaar zelfs versterken.

Moesorgski's Schilderijen van een tentoonstelling wordt door Pascucci rijk geschakeerd neergezet, de spanningen worden knap opgebouwd en de zeggingskracht van ieder deel gaa niet ten koste van het grotere geheel. Er ligt, anders dan in sommige andere vertolkingen, geen enkele nadruk op pianistische virtuositeit, maar is het verhalende karakter van deze door Moesorgski zo verbeeldingsvol uitgewerkte deeltjes de dominante factor. Treffend is het door de pianist aangebrachte reliëf in de linker- en rechterhandpartij, de zorgvuldig door hem aangebrachte fraseringen, de precieze articulatie en de zich natuurlijk ontwikkelende tempi. De Grote Poort van Kiev vormt de machtige afsluiting van dit zeer geslaagde recital dat met eveneens groot vakmanschap is opgenomen. De Steinway D is door Tom Maeder in de Paul Sacher Saal van het Musik- und Kulturzentrum Don Bosco in Bazel werkelijk uitmuntend vastgelegd. De pianotechnicus wordt niet met name genoemd, maar ook hij heeft knap werk afgeleverd. Pianist noch opnametechnicus kan veel beginnen met een niet goed geïntoneerde of gestemde concertvleugel, al is het dan Steinway D. Klankbalans is een samenspel tussen pianist, instrument en opnametechniek. Daar zit zogezegd geen streep licht tussen.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links