CD-recensie

 

© Aart van der Wal, december 2019

(Ton de) Leeuw: À cette heure

Messiaen: Cinq Rechants

Villette: Hymna à la Vierge

Martin: Mis voor dubbelkoor

Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra
Alpha 402 • 59' •
Live-opname: april 2016, Grote of Jacobijnerkerk, Leeuwarden

   

Vier componisten die zich in het a-cappella genre van hun beste kant laten zien en een koor en een dirigent die hen daarin volkomen recht doen. Voorwaar geen geringe prestatie, maar wel een kolfje naar de hand van Peter Dijkstra, de dirigent die ook internationaal herhaaldelijk van zich doet spreken en dan uitsluitend in zeer positieve zin; zowel op het podium als in de studio. De live-opname kwam tot stand in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. En nu ik het er toch over heb: het label mag dan Frans zijn, het is verder een puur Nederlandse aangelegenheid, met het Nederlands Kamerkoor, zijn chef-dirigent Peter Dijkstra en de door Jochem Geene van Studio Van Schuppen gemaakte registratie. Ook het programma staat deels in het teken van Nederlandse muziek: Ton de Leeuws 'À cette heur' (op dit uur) en Frank Martins Mis voor dubbelkoor. Martin was weliswaar geen Nederlander, maar hij heeft wel vele jaren in ons land gewoond, vanaf 1946 in Amsterdam en vanaf 1956 tot zijn dood in 1974 in Naarden, al gebiedt de eerlijkheid dat de mis tussen 1922 en 1926 wel in Genève ontstond.

Dijkstra weet hoe het moet: de lat qua wordt qua koordiscipline zo hoog mogelijk gelegd en toch worden de inspiratiebronnen geen seconde uit het oog (oor) verlorenen. Het motto van dit album is er ook naar: 'Bezongen liefde voor de mens en het goddelijke'.

In het boekje is een vraaggesprek met Dijkstra opgenomen. Daarin zet hij onder meer uiteen waarom hij koos voor dit specifiek a-capella programma en dan ook nog uitsluitend in het Frans. Voor degenen die de antecedenten van het Nederlands Kamerkoor kennen zal zijn antwoord niet verrassend zijn: 'Het sluit aan op de traditie van het koor. Het is echt op het lijf geschreven van een ensemble waarvan de leden zich zowel als koorzanger als solist profileren.'

Een feit is ook dat het koor op het gebied van de Franse koormuziek een grote reputatie geniet. Dat heeft volgens Dijkstra niet alleen met de taal, maar ook met het retorische aspect te maken. Wat overigens ook geldt voor het repertoire binnen en buiten onze grenzen in het algemeen, wat alleen maar bevestigt dat het zich in alle denkbare stijlen thuis voelt.

Ook in programmatisch opzicht heeft het Nederlands Kamerkoor een voorbeeldfunctie ingenomen door zich niet toe te leggen op allerlei losse stukken en stukjes, maar te kiezen voor substantiële werken. Dijkstra: 'Om een lijn uit te zetten. De lengte van een programma in het aantal minuten zegt me niet zoveel. Belangrijker is of het repertoire uitnodigt tot een subjectieve tijdsbeleving'. Zo ook dit album: vóór de pauze ligt de klemtoon op de liefde tussen de mensen onderling, erna tussen de mensen en het goddelijke.

Verbondenheid en contrast gaan in dit bijzonder fraai gerealiseerde programma hand in hand. Sublieme koorzang toont het Nederlands Kamerkoor op het toppunt van zijn kunnen, met meesterhand geleid. We mogen er trots op zijn!


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links