CD-recensie

 

© Aart van der Wal, mei 2014

 

Des Prez: Missa Ave Maris Stella

Cappella Pratensis o.l.v. Stratton Bull

Challenge Records CC72632 • 57' • (sacd)

Opname: november 2013, kerk van Viseusart

   

Een vocale 'reconstructie' van de Maria-Boodschap, het rooms-katholieke feest dat gevierd wordt op 25 maart, de aankondiging van de menswording van God de Zoon aan Maria door de aartsengel Gabriël, Gods persoonlijke boodschapper. Hoe dat in Rome, zo rond de zestiende eeuw, precies geklonken moet hebben, weten we niet, maar er is gelukkig voldoende van bekend om het niet bij een vermoeden te hoeven laten.

Naast gregoriaanse gezangen en motetten van Josquin des Prez (ca. 1450-1521)is het belangrijkste werk diens Missa Ave Maris Stella van. De gekozen volgorde is - gelet op de gebruikte teksten - logisch en bovendien afwisselend. De zowel spirituele als muzikale kracht ervan schuilt in de eenheid door verscheidenheid. De rijkdom van deze muziek behoeft geen enkel nader bewijs: die is er gewoon, maar alleen realiseerbaar met een ensemble dat naast een fraai afgewogen timbre de techniek van de zangkunst als het ware is gepasseerd en zich bijgevolg volledig op vorm en inhoud kan richten. Dat is een van de meest in het oor springende consequenties van de a capella zang überhaupt: de kleinste oneffenheid, de geringste wrijving is meedogenloos present en leidt prompt af. Waarbij het woord net zo belangrijk is als de melodie, onverschillig of die een- of meerstemmig is. Het lijkt een merkwaardige tegenstelling: dat alleen het volmaakte niet opvalt, maar daardoor is het niet minder waar.
Als woord en dictie een stevig verbond aangaan, vaart ook het melos er wel bij, vloeit het affect er bijna als vanzelfsprekend uit voort, ontstaat daardoor een volkomen natuurlijk overkomend, in alle opzichten coherent complex dat een uitgesproken weldadige indruk maakt. Feitelijk een vocaal geweven, warme deken die onverkort past bij de Annunciatie. De acht stemmen (twee superius, twee altus, twee tenoren, twee bassen) zijn imposant in de kerkruimte afgebeeld.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links