CD-recensie

 

© Aart van der Wal, januari 2022

Mr Couperin - Louis, Charles, François I? | Pièces de Clavecin

Brice Sailly (klavecimbel)
Ricercar RIC 427 • 67' •
Opname: mei 2020, Château de Mongeroult (F)

   

De klavecinist Brice Sailly heeft zich in het Franse barokrepertoire ook als dirigent bewezen, o.a. met het eveneens op Ricercar uitgebrachte album Les Muses Naissantes, met de sopraan Emmanuelle de Negri en La Chambre Claire. Ik heb ervan genoten maar om onnaspeurbare redenen is het van een recensie echter nooit gekomen.

Ik probeer het enigszins goed te maken met de bespreking van deze nieuwe uitgave die geheel is gewijd aan klavecimbelwerken van ene ‘Mr Couperin', althans afgaande op de ondertekening van een groot aantal manuscripten. Waarmee we dan gelijk tegen een bepaald niet gering probleem aanlopen: om wélke Couperin(s) gaat het eigenlijk? We kennen het spelletje ‘wie van de drie', maar er is niemand die het raadsel kan oplossen die Louis (ca. 1626-1661), François I (ca. 1630-ca. 1710) en Charles (1638-1679) on postuum stellen. Overigens niet te verwarren met nóg een François (1668-1733), de zoon van Charles, die voor ons door het muziekleven gaat als François Couperin Le Grand en over wiens handschriften geen onduidelijkheid, laat staan een verschil van mening bestaat.

Voor de voorgangers van ‘Le Grand' geldt dat helaas dus niet. Zelfs nauwkeurig handschrift(vergelijkend) onderzoek heeft het niet kunnen onthullen, maar de muziek is gelukkig prachtig en de uitvoering ook. Voor de kenners: Sailly bespeelt een kopie van een klavecimbel van Tibaut de Tolose.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links