CD-recensie

 

© 1999 Aart van der Wal

 

Bruckner: Mis Nr. 3 in f, WAB 28.

Puccini: Mottetto per San Paolini.

Verna Schweizer (sopraan), Elisabeth Glauser (alt), Uwe Heilmann (tenor), Matthias Görne (bariton/bas), Gächinger Kantorei Stuttgart, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart o.l.v. Helmuth Rilling.

Hänssler 98983 • 74' •


De in 1867/68 gecomponeerde, ontzagwekkende mis in f heeft naast een religieus deemoedige inslag ook grote symfonische allure. De van de symfonieën bekende herhalingsmodellen en sequensen die uit de kiemcellen worden opgebouwd, tref je ook in deze mis veelvuldig aan, maar anders dan in de symfonieën kiest Bruckner in zijn drie missen voor een aanzienlijk korter verloop. Anders dan je misschien zou verwachten, resulteert juist dit enigszins kortademige concept in een nog intensere beleving van de Latijnse mistekst. Zonder diepgaand inzicht in Bruckners religieuze gedachtewereld en symfonische structuren blijft deze kolos echter in de fundamenten steken en dat is precies wat hier gebeurt. De opname draagt er ook niet toe bij om deze uitvoering boven de middelmaat uit te tillen: het koloriet is niet fijnmazig genoeg, het koper glanst niet, de solisten staan op een kluitje en de koorklank waaiert niet voldoende uit. Terwijl de orkestrale inleiding van het Kyrie toch veelbelovend is, met de fraaist denkbare strijkers in een verinnerlijkte, ingehouden sfeer. Deze uitvoering biedt gaaf orkestspel en een gedisciplineerd koor, met goede solistische bijdragen, al stoort soms het overdreven vibrato van Glauser en Heilmann. Jochum (DG) heeft een gewilliger oor voor Bruckners metafysische klankgebouw en beschikt bovendien over een nog beter solistenteam, dit alles gevat in een breed opnamekader.
Het motet van Puccini ben ik nog niet eerder tegengekomen. Het in 1878 voor het eerst uitgevoerde gelegenheidswerk behoort niet tot zijn origineelste scheppingen, maar is herhaald beluisteren alleszins waard. De opname is hier beter geslaagd, met de nodige ruimte rond de baritonsolist en een koorklank die staat als een huis.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links