CD-recensie

 

© 1999 Aart van der Wal

 

Borodin: Symfonie nr. 1 in Es - nr. 3 in a. Twee liederen: In de huizen van andere mensen - Romance.

Larissa Dyadkova (mezzosopraan), Tord Wallstrom (bariton), Koninklijk Filharmonisch Orkest van Stockholm o.l.v. Gennadi Rozjdestvenski.

CHAN 9199 • 63' •


Rimski-Korsakov en Glazoenov vonden tussen de door Borodin nagelaten manuscripten niet alleen voldoende materiaal voor de toen nog ontbrekende fragmenten uit de opera Vorst Igor, maar ook zo ongeveer de helft (openingsdeel zonder expositie en een scherzo met trio) van deze symfonie in a. Glazoenov concipieerde het ontbrekende expositiefragment aan de hand van hetgeen hij Borodin ooit eens op de piano hoorde spelen, en instrumenteerde het oorspronkelijk voor strijkkwartet bestemde scherzo en trio volgens de stijlkenmerken van de eerste symfonie. Het langzame deel en de finale moet Borodin eveneens aan Glazoenov hebben voorgespeeld, maar de omvang van de beide delen zal de reconstructie uit het hoofd allicht in de weg hebben gestaan. Saillant is dat Rozjdestvenski hier en daar in het notenbeeld van deze beide symfonieen ook nog heeft ingegrepen, een twijfelachtige eer die o.a. ook de symfonieën van Schumann herhaaldelijk te beurt is gevallen. Helaas wordt in het begeleidende boekje het precieze musicologische aandeel van de heren (Borodin, Glazoenov en Rohzdestvenski) niet afdoende uit de doeken gedaan. Enfin, lezer of luisteraar oordele zelf over dergelijke reconstructies.
De twee zeer korte (ze duren samen nog geen 8 minuten), uit 1881 stammende liederen zijn muzikale juweeltjes, die idiomatisch worden vertolkt en aldus een zeer welkome, eerste bijdrage in de cd-catalogus vormen. De hoekdelen van de eerste symfonie klinken onder Rozjdestvenski's handen eerder solide en bezonken dan bevlogen. De Rotterdammers onder Gergiev (Philips) maken er meer een gloedvol spektakel van, maar er is zeker ruimte voor beide lezingen.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links