CD-recensie

 

© Aart van der Wal, december 2008


 

Bach: Cantate "Jauchzet Gott in allen Landen" BWV 51 - "Ich habe genug" BWV 82a - "Mein Herze schwimmt in Blut" BWV 199.

Natalie Dessay (sopraan), Le Concert d'Astrée o.l.v. Emmanuelle Haïm (klavecimbel en orgel).

Virgin Classics 235004 2 6 • 64' •
(luxe editie, met bonus-dvd • 53' •)

 


Verwend als we zijn met de in de historiserende uitvoeringspraktijk wortelende grote Bach-interpreten als Ton Koopman, Philippe Herreweghe en Jos van Veldhoven mogen we best hoge eisen stellen aan het duo Dessay-Haïm. Het gaat - het is vaak genoeg betoogd - niet alleen om instrumentale en stemschoonheid, maar evenzeer om de wijze waarop Bachs grootse cantatewerk wordt gereciteerd, wordt omgegaan met de stilistische regels van de barokretorica.

Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik deze combinatie nog niet eerder hoorde. De vraag is inmiddels wat ik dan niet allemaal heb gemist, want dit is in een woord overweldigend. Vocaal zo fris en zo expressief, dat het een ware lust voor het oor is. Maar is veel meer, zoals de subliem uitgewerkte obbligati en de meesterlijke instrumentale soli (de trompettist Neil Brough in 'Jauchzet Gott in allen Landen', de fluitist Alexis Kossenko in de slotaria van 'Ich habe genug' en de hoboïst Patrick Beaugirod in 'Wie freudig ist mein Herz' in BWV 199). De magische sfeer - niet in het minst dankzij de schitterende opname - die hier ontstaat in drie van Bachs mooiste cantates maakt sprakeloos. Dat moet ook - ik zeg het met enige vrijheid - Bachs bedoeling zijn geweest... Men kan erover twisten in hoeverre Dessay soms niet al te zeer de esthetische aspecten laat prevaleren, maar dat zij tot de grote Bachvertolksters behoort staat wat mij betreft geheel buiten kijf.

De bonus-dvd die bij de luxe editie is bijgepakt is op zich al een belangrijke aanwinst, want u bent er gewoon bij als de intepretatie wordt opgebouwd. Bijzonder leerzaam!


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links