CD-recensie

 

© Aart van der Wal, juli 2019

John Amner - Complete Consort Music

Fretwork, Dublin Consort Singers o.l.v. Mark Keane
Rubicon RCD1032 • 73' •
Opname: april 2018, West Road Concert Hall, Cambridge (VK)

   

John Amner (1579-1641) behoort niet tot de bekende Britse componisten uit de Renaissance, hoewel hij - dit nieuwe album bewijst het - wel degelijk in staat was om goede muziek te schrijven. Het Britse, uit gambisten bestaande Fretwork nam samen met de Dublin Consort Singers de complete meerstemmige consortmuziek van hem op. Die past precies op een cd.

De grondstemming ervan is religieus, menigmaal zelfs uitgesproken devoot. Dat blijkt niet alleen uit de muziek, maar ook de door Amner daarop geënte teksten uit zowel de Bijbel (waaronder psalmteksten) als gericht op de (protestantse) boetedoening, vaak omgeven door zinspelingen op Gods vergevingsgezindheid en oneindige goedheid. Of deze muziek ten tijde van Amner populair of bekend was valt niet te achterhalen, maar het lijkt niet waarschijnlijk voor een renaissancecomponist wiens werk maar al te gemakkelijk door veel beroemder (bijna)tijdgenoten kon worden overvleugeld. Dat de collectie althans deels toch bewaard is gebleven mag alleen al daarom een wonder heten. De vijf manuscripten ('I am for peace' en 'Consider, all ye passers by') liggen opgeslagen in de bibliotheek van Christ Church in Oxford, gerubriceerd onder MS (Manuscript) 56-60. Wat er helaas niet meer is, is het 'Bassus Book' (de baspartij), terwijl in het 'Sextus Book' de vijfstemmige baspartijen ontbreken. Om uitvoering toch mogelijk te maken zat er niets anders op dan te reconstrueren, met vergelijkbare basvarianten in het 'Batten Organ Book' als uitgangspunt, een klus die David Pinto op zich nam en zo te horen als zeer geslaagd mag worden beschouwd.

Alle consorthymnes (of anthems) bestaan uit drie delen. Het reeds genoemde 'Consider, all ye passers by' is voor tenorsolo, terwijl 'I am for peace' driestemmig is gezet. De muziek ('for Voyces and Vyols') biedt geen bijzondere stilistische kenmerken, maar is wel met groot vakmanschap geconcipieerd, variërend van uiterst simpel (eenstemmig) tot zeer complex (vijfstemmig). Treffend is ook hoezeer Amner erin is geslaagd om eenvoudige madrigaalkunst (waar het op de woorden aankomt) met ingewikkeld contrapunt te verbinden en daarbij de verstaanbaarheid van de tekst niet uit het oog te verliezen.

Fretwork is gespecialiseerd in consortmuziek uit de zestiende en zeventiende eeuw en ook deze cd laat daarover geen enkele twijfel bestaan. Samen met de eveneens in dit repertoire gespecialiseerde Dublin Consort Singers (drie mezzosopranen, twee tenoren, bariton en bas) zorgen ze voor een strakke en strikt heldere vertolking van deze hoewel niet strikt oorspronkelijke, maar wel degelijk bekoorlijke muziek met een sterk religieuze inslag. Alle gezongen (Engelse) tektsten zijn keurig in het boekje afgedrukt.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links