Boeken

 over muziek (algemeen)

 

© Aart van der Wal, oktober 2018

 

Tobias Bleek, Ulrich Mosch e.a.: Musik - Ein Streifzug durch 12 Jahrhunderte

Bärenreiter | Henschel, Kassel (2018)
ISBN 978-3-7618-2233-3 (Bärenreiter)
ISBN 978-3-89487-933-4 (Henschel)
397 blz., gebonden en geïllustreerd, met register
Verkoopprijs € 34,95 (ook als e-book)Een zwerftocht ('Streifzug') door twaalf eeuwen Europese muziekgeschiedenis, dat biedt deze nieuwste uitgave van Bärenreiter. Of anders wel 'in vogelvlucht', want het is nu eenmaal onmogelijk om twaalf eeuwen samen te vatten in slechts 397 bladzijden (inclusief register). Wel zijn alle min of meer belangrijke muziekstromingen vertegenwoordigd en is het dankzij de logische opbouw niet alleen mogelijk om het ontstaan van de muziek vanaf het prille begin goed te volgen, maar ook inzicht te krijgen in de - vaak progressieve - relevantie ervan. De lezer wordt nog vóór de ontwikkeling van het notenschrift als het ware aan de hand meegenomen langs alle denkbare hoogtepunten in onze muziekgeschiedenis, waarbij het gehele beeld letterlijk aanschouwelijk wordt gemaakt door juist heel veel beeldmateriaal veelal in kleur en van zeer hoge kwaliteit in zo'n tweehonderd korte hoofdstukken op te nemen. Tekst en beeld samen geven een zeer verhelderende kijk op al die eeuwen muziekgeschiedenis.

Duidelijk is ook dat over de opzet van het geheel goed is nagedacht, met terecht veel nadruk op de pedagogische aspecten die met een dergelijk historisch overzicht samenhangen, zonder daarbij echter ook maar een moment in saaiheid te vervallen. Geen wonder eigenlijk, want dit boek gaat over mensen, hun werk en hun tijd, vanaf de vroege meerstemmigheid tot de elektronische muziek, van minnezang tot Techno en House, van Palestrina tot jazz, pop en wereldmuziek, maar ook met aandacht voor maatschappij en media. Het is typisch zo'n aanpak die al snel uitnodigt tot het raadplegen van dieper gelegen bronnen. Zoals het vaak begint: eerst is er de uitgebreide ontdekkingstocht, waarna de nieuwsgierigheid is gewekt en allengs verder wordt geëxploreerd.

Het is al met al een schoolvoorbeeld van Duitse 'Gründlichkeit' geworden, maar dan gelukkig wel met een lichte, zij het zeker niet oppervlakkige, toets en uiteraard binnen de praktische mogelijkheden die een dergelijk overzicht kan bieden. Tobias Bleek en Ulrich Mosch, de samenstellers van dit lijvige boekwerk dat stevig is gebonden (een vereiste voor ieder naslagwerk!) en gedrukt op fraai glanzend papier, hebben op pedagogisch terrein hun sporen ook wel verdiend. Bleek leidt het educatieprogramma van het pianofestival Ruhr en heeft talrijke kennismakingsprojecten op het gebied van de klassieke muziek voor kinderen, adolescenten en volwassenen op zijn naam staan. Neem vooral ook eens kijkje op www.explorethescore.org, dat hij samen met Pierre-Laurent Aimard en Pierre Boulez heeft opgezet. Mosch doceert muziekwetenschappen aan de universiteit van Genève en was in een vroegere functie onder meer bewindvoerder bij de Paul Sacher Stichting in Basel, waar hij rechtstreeks verantwoordelijk was voor het beheer van de manuscriptenverzameling. 'Musik' wordt verder nog gedragen door maar liefst zestien auteurs die ieder op hun vakgebied hun sporen hebben verdiend. Een boek dat niet alleen uitstekend dienst doet als naslagwerk, maar ook om van begin tot eind uitnodigt tot echt te lezen en alles in zich heeft om verder bronnenonderzoek te stimuleren. Want op onze muziekgeschiedenis raak je niet snel uitgekeken!


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links