Actueel (archief)

Omroepen blijven, NPS verdwijnt


Nieuwsbrief, 9 juni 2006

 

De Omroep voor Kunst en Cultuur, opgericht door Ad 's-Gravesande en Kees van Twist, houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Laat ook anderen in deze berichten delen, zend deze nieuwsbrief zoveel mogelijk door!

Broodnodig

Een Omroep voor Kunst en Cultuur is broodnodig. De Publieke Omroep besteedt steeds minder geld en zendtijd aan uitzendingen over kunst. Daarbij beroept men zich op de door Den Haag opgelegde bezuinigingen. Maar er is nog een andere reden: de werkelijke interesse ontbreekt. Kunstprogramma's zijn in Hilversum niet populair, want er valt niet mee te 'scoren'. Sommige omroepen willen nog wel, maar krijgen onvoldoende ruimte in de uitzendschema's. Programmatitels verdwijnen als sneeuw voor de zon, talentvolle makers (in en buiten Hilversum) krijgen minder en minder gelegenheid hun ideeŽn te realiseren. De kinderprogrammering verschraalt. Documentairerubrieken als Close Up en het Uur van de wolf worden in zendtijd gehalveerd. Informatie over de wereld van kunst en cultuur wordt nauwelijks geboden. De Publieke Omroep is bang voor nóg minder reclame-inkomsten en verbant daarom praktisch alle kunstprogrammering naar de middagen of de randen van de nacht. Dat moet anders....

Wat verandert er in 2008?

De kans dat de kabinetsplannen voor het publieke bestel doorgang zullen vinden, is de afgelopen dagen aanmerkelijk toegenomen. Het advies over de nieuwe mediawet van De Raad van State is veel positiever dan menigeen had verwacht (of gehoopt). In hoofdlijnen is het plan dan ook onaangetast gebleven. Minder wettelijke voorschriften voor de Publieke Omroep, meer mogelijkheden om te ondernemen, meer macht bij de Raad van Bestuur. Er komt een prestatieovereenkomst tussen de staatssecretaris en de Raad van Bestuur, waardoor de programmavoorschriften die minimumpercentages zendtijd voorschrijven voor informatie en cultuur en een maximumpercentage voor verstrooiing, uit de nieuwe wet zullen verdwijnen.

Omroepen blijven, NPS verdwijnt

De omroepen blijven een essentieel onderdeel van het bestel. De NPS wordt opgeheven, makers en programma's gaan deels over naar de NOS (Nova, Buitenhof), worden voor een ander deel ondergebracht in een al dan niet tijdelijke 'voorziening' of worden geadopteerd door de bestaande omroepverenigingen. Dat laatste zal niet snel gebeuren, want vanaf september 2008 verschrompelen hun financiŽle middelen in enkele jaren tot 50% van het huidige budget. Zij worden verplicht programma's te maken met een wettelijk omschreven maatschappelijke identiteit en missie. De producties moeten passen in de functies Opinie en Debat. Bij de licentiehoudende omroepverenigingen zal dat logischerwijs niet tot veel aandacht voor kunst en cultuur leiden...

De staatssecretaris ligt op schema

Staatssecretaris Van der Laan gaat er van uit dat de Tweede Kamer de nieuwe mediawet medio september behandelt. Als de Kamer ermee instemt en de Eerste Kamer eveneens accoord gaat, is de nieuwe mediawet in 2007 een feit. Dat is snel, maar er is staatssecretaris Van der Laan kennelijk veel aan gelegen om deze mediawet nog deze kabinetsperiode ingevoerd te krijgen. De staatssecretaris ligt op schema, zo liet het ministerie weten.

Dit is onze kans!

Nieuwe licentiehouders moeten een grote groep uit de samenleving representeren. De ondergrens is 50.000 leden. Bestaansrecht, zo staat in de Memorie van Toelichting op de nieuwe wet, is het beste bewezen door duurzame steun van burgers in de vorm van een betaald lidmaatschap of donateurschap. Nieuwkomers hoeven niet langer aan te tonen dat zij in programmatisch opzicht iets nieuws toevoegen aan het bestaande aanbod. Het feit dat tenminste 50.000 burgers vinden dat de gegadigde iets zal toevoegen, is op zichzelf reeds voldoende indicatie.

Ook moet de Raad van Bestuur de licentiehouders een onderling gelijkwaardige plaats garanderen op de algemene radio- en televisiezenders. In de Mediawet hebben zij recht op gelijkwaardige plaatsing van hun opiniŽrende programma's tussen 16.00 en 24.00 uur op de algemene televisiekanalen en tussen 7.00 en 19.00 uur op de algemene radiokanalen.
Licentiehouders hebben inhoudelijke autonomie bij de productie van hun opiniŽrende programma en krijgen een eigen, vast budget.

Dit is het moment

De verschillen tussen de huidige mediawet en de nieuwe maken het extra aantrekkelijk om nu de grote sprong te wagen. Dit is het moment om via de 'open' kanalen met de publieke middelen, die ook daarvoor bedoeld zijn, het aanbod aan programma's over kunst en cultuur te vergroten en te versterken. Niet alleen met drama en Nederlandse en buitenlandse kwaliteitsfilms, met muziek en documentaires, maar vooral met het bieden van informatie over kunst en cultuur. Voor brede, grote en kleinere doelgroepen, ook voor kinderen en jongeren.

Goede radio en televisie met kunst voor iedereen. Van toegankelijk tot en met het experiment, want ook de kraamkamerfunctie mag niet verloren gaan.

Informatie over kunst en cultuur hoeft niet saai te zijn, of alleen maar voor een kleine groep kenners. OKenC wil dat graag bewijzen!

Steunt u ons en heeft u ons nog niet laten weten dat u op de hoogte wilt blijven? Meld het ons via info@okenc.nl. Bekijk onze website, http://www.okenc.nl, lees over onze doelstelling en plannen, stuur ons uw suggesties voor de wervingscampagne, die nog dit jaar van start gaat.

Heeft u vragen, stel ze ons!


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links