Actueel (archief)

Muziekconsumptie een minder gewaardeerde bezigheid...

 

© Aart van der Wal, 12 januari 2006

 

Volgens Britse onderzoekers van de universiteit van Leicester draagt het downloaden van muziek ertoe bij dat er een nieuwe generatie ontstaat die muziek veel minder waardeert. Tot deze conclusie kwamen de onderzoekers nadat ze een groep van 346 mensen gedurende twee weken gevolgd hadden bij hun muziekbeleving.

Omdat muziek tegenwoordig zo gemakkelijk verkrijgbaar is, zou het als een gemeengoed beschouwd worden en ook op die manier geconsumeerd worden. In de negentiende eeuw daarentegen werd muziek nog ervaren als iets heel bijzonders, aldus de onderzoekers. In de laatste twintig jaar is door de snelle technologische ontwikkelingen het karakter van de muziek zelf enorm veranderd en datzelfde geldt voor de manier waarop muziek beleefd wordt. Er zijn tegenwoordig zoveel verschillende muziekstijlen, die ook nog eens makkelijk verkijgbaar zijn, dat muziek steeds meer onderdeel uitmaakt van het dagelijkse leven terwijl de actieve muziekbeleving op de achtergrond is geraakt. Het luisteren naar muziek is veelal een passieve gebeurtenis geworden zonder emotionele beleving.

De Nederlandse musicoloog, componist en publicist Elmer Schönberger constateerde het ook al: "Voor de moderne mens is muziek vooral iets wat je kunt aan- en uitzetten. Er klinkt meer muziek voor meer oren dan ooit, maar even explosief als de toename van gewenste en ongewenste decibellen is de afname van de hieraan toegekende betekenis. De meeste muziek functioneert als Rorschachtest van het gemoedsleven van de luisteraar, die als een koning over zijn eigenhandig gedownloade klankuniversum heerst."

Hoe zeggen we dat deftig? Gevangen in de tijdgeest... Konden we H.G. Wells' Time Machine maar van stal halen... hoewel, we kunnen er tenminste naar luisteren (het gelijknamige, door Otto Ketting in 1972 gecomponeerde orkestwerk dat zich jarenlang in grote belangstelling mocht verheugen, maar inmiddels van de meeste concertprogramma's weer geluidloos is verdwenen).


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links