uitgestelde releases


1 april 2020

Inmiddels heeft een dertigtal labels of hun distributeurs laten weten dat als gevolg van het coronavirus nieuwe releases tot nader order zijn uitgesteld, maar ook dat als gevolg van distributieproblemen bestaande releases niet of met grote vertraging worden uitgeleverd. Daardoor komt ook een deel van ons recensiewerk in het gedrang. Misschien ten overvloede: dat geldt uiteraard niet voor de albums die ons door de musici rechtstreeks worden toegezonden.

Een aantal labels probeert de ontstane distributieproblemen deels te omzeilen door het aanbieden van digitale downloads in cd-formaat. Als die mogelijkheid zich aandient zullen we er zeker gebruik van maken. Een ander alternatief is Spotify of andere muziekdiensten, maar dit wordt vooralsnog door ons niet overwogen. Dat hangt zowel samen met de geboden geluidskwaliteit als met het ontbreken van de bij de release behorende documentatie.

Wij wensen u allen sterkte in deze moeilijke tijd. En voor de wel of niet verplichte thuisblijvers: geniet zoveel mogelijk van mooie muziek!

De Redactie van OpusKlassiek