opusklassiek

Aangemaakte reacties

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 71)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid' #4754

  opusklassiek
  Sleutelbeheerder

  Misschien had Erik Voermans er beter aan gedaan eerst de dagvaarding goed te lezen en vervolgens de toelichting van eiser ter zitting. En als hij dat heeft gedaan, heeft hij klaarblijkelijk de essentialia ervan gemist. Daar gaat het namelijk helemáál om.

 • In reactie op: DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid' #4739

  opusklassiek
  Sleutelbeheerder

  Het mag in uw ogen potsierlijk zijn, u heeft ter zitting de term ‘censuur’ zelf gebruikt en er niet tevens bij aangegeven dat er wel “meer dan 30 dscriptieve ‘definities’ van woord bestaan.” Het is dus onzin om dat in uw laatste reactie aan de orde te stellen. Maar ook de “beperking van vrije meningsuiting” is nogal merkwaardig in het licht van het feit dat er in dit geval niets of iemand wordt beperkt in de uitoefening van zijn bezigheid.

  De enige reden die ik kan verzinnen waarom de NVJ een bodemprocedure wil aangaan is op grond van discriminatie: dat de ene recensent wel ongelimiteerd toegang heeft tot een specifieke activiteit en de andere recensent niet. Dat, op die lijn voortbordurende, de ene recensent wel daarvan voordeel heeft of kan hebben, en de andere niet. Iets anders kan ik met de beste wil van de wereld niet verzinnen (en daarom ook zal de bodemprocedure inhoudelijk afwijken van het kort geding dat door de formulering van de klacht al bij voorbaat kansloos was: een “knappe” advocaat die dit zo heeft bedacht: hij heeft het de rechter op een presenteerblaadje aangeboden).

  Het hoofdthema gaat straks dus worden: het door DNO gemaakte onderscheid tussen de een en de ander. Waarna vervolgens de vraag komt of DNO deze ongeschreven regel had mogen toepassen. Waarbij ik dan terugkom op wat ik eerder heb geschreven: ja, dat mag. Maar de NVJ wil dan wel graag een juridische toetsing, in casu bevestiging van.

  Blijft er nog iets anders over: incomptabilité d’humeur, een aspect waarop veel zaken tussen werkgever en werknemer op de klippen zijn gelopen. Dat een bepaalde vorm van samenwerking niet meer gaat door gebrek aan vertrouwen e.d. Dat de rechter ‘ziet’ dat voortgang van een relatie daardoor onmogelijk is geworden en de compensatieregeling van stal haalt. Wat mij op de gedachte brengt dat als DNO het in een bepaalde recensent of een bepaald tijdschrift of beide niet meer ziet zitten, zij het recht heeft er een punt achter te zetten. Dat het vertrouwen – waar deze procedure dan nog eens bijkomt – dan dusdanig is geschaad dat voortgang niet meer mogelijk is. Zelfs een overwinning op het andere front betekent dan niets anders dan een phyrrusoverwinning.

  Potsierlijk? Zo bezien is dat de aangespannen zaak zelf. De recensent kan er slechts als verliezer uitkomen.

 • In reactie op: DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid' #4736

  opusklassiek
  Sleutelbeheerder

  Aanhakend op de slotalinea in het meest recente bericht van de heer Keegel (citaat):”Dat het vonnis “klip en klaar” is voor het verheugende en groeiende aantal amateurjuristen dat op dit forum aanwezig is, is opmerkelijk. De juridische professionals van de Nederlandse Vereniging van Journalisten denken er anders over.”

  Was het standpunt van eiser ter zitting wel zo professioneel? We lezen: “4.1.
  [eiser] stelt zich op het standpunt dat de beslissing van de Nationale Opera om hem niet langer uit te nodigen voor de persbijeenkomsten en hem niet langer persvrijkaarten voor haar voorstellingen te verstrekken, neerkomt op censuur en een schending oplevert van zijn grondrecht op vrijheid van meningsuiting en vrije nieuwsgaring, verankerd in artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).”

  Want wat is de definitie van censuur? “Het toezicht door een kerkelijke of wereldlijke overheid op voor publicatie bestemd drukwerk, het toneel, de film ofwel op brieven, met de bevoegdheid daaruit gedeelten te schrappen of te verbieden.” Of “inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.”

  Is hiervan sprake? Nee.

 • In reactie op: DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid' #4719

  opusklassiek
  Sleutelbeheerder

  De geciteerde zinsnede uit het vonnis is inhoudelijk correct. Het is immers zijn eigen keuze, zoals het ook zijn eigen tekst is. Vanzelfsprekend valt te hopen dat dit NIET gebeurt, want dan zou de recensie inhoudelijk niet of nauwelijks waarde hebben en niets van doen hebben met kritische berichtgeving (ook al is het uiteindelijk oordeel van die recensent positief).

  Dan de vraag of een perskaart verplichtingen schept en een vrijkaart niet. Een vrijkaart of vrijbiljet is door Van Dale precies onder woorden gebracht: “gratis toegangsbewijs voor het theater e.d.” Misschien dat de Belgen hierover anders denken, maar wij Nederlanders houden ons vaak vast aan wat Van Dale definieert. Een perskaart geeft eveneens gratis toegang tot het theater. Of daaruit wel of geen recensie volgt is voor de verstrekking ervan irrelevant. Zo is het mij herhaaldelijk overkomen dat ik een pers- of vrijkaart kreeg uitgereikt, maar na ampele overweging besloot er geen recensie aan te wagen. Zoals ik ook toegangskaarten heb betaald die een recensie tot gevolg hebben gehad. Kortom, over dit punt moet niet al te veel worden gezeurd. Bovendien gaat het niet om een definitie van dit of van dat, maar om de zaak: dat de heer Keegel van mening is dat hij als recensent niet meer serieus wordt genomen en dat de consequentie daarvan is dat hij van persactiviteiten wordt buitengesloten. Het is aan de rechtbank om in hoger beroep dit wel of niet te bevestigen, waarbij ik tendeer naar het laatste: dat het a priori een verloren zaak is. Voor de heer Keegel welteverstaan. Dat de NVJ hem in deze kwestie bijstaat wekt eerder bevreemding dan bewondering. Een beetje jurist brandt zijn vingers hier echt niet aan.

  Of DNO wel of niet verstandig heeft gehandeld om de heer Keegel op deze wijze te schrofferen kan ik niet beoordelen, maar dat aan DNO het absolute recht toekomt om wie dan ook perskaarten op moverende gronden te onthouden, staat voor mij als een paal boven water.

  Aart van der Wal

 • In reactie op: DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid' #4717

  opusklassiek
  Sleutelbeheerder

  Het verstrekken van pers en het toelaten tot persbijeenkomsten is geen verplichting van een kunstinstelling. Dus zal geen enkele rechter in ons land dit vanuit de wet kunnen opleggen. Kort en goed: als een kunstinstelling geen vertrouwen (meer) heeft in de capaciteiten van een recensent kan zij passende maatregelen nemen.

  Dat neemt allemaal niet weg dat het de keer Keegels goede recht is verhaal te halen of te blijven zoeken. De heer Keegel heeft daarbij niet onder stoelen of banken gestoken dat hem dit lot heeft getroffen, maar andere recensenten niet. Dat zij op die grond minder kritisch zouden hebben geschreven, aan de leiband van DNO lopen, et cetera. Wie echter de moeite heeft genomen de recensenten enigszins te volgen, weet beter. Zij hebben wel degelijk over voorstellingen kritisch gerapporteerd. Waarbij het bovendien mogelijk is om een positief oordeel te vellen op basis van een kritische achtergrond.

  Op Facebook heeft de heer Keegel met de motivering van het vonnis door de voorzieningenrechter zo ongeveer gehakt gemaakt. Wie het vonnis echter leest kan die conclusie feitelijk niet delen. Wel had mijns inziens de voorzieningenrechter de publicitaire reikwijdte van het Belgische operamagazine buiten beschouwing moeten laten. Dit aspect heeft immers met de aangekaarte kwestie niets te maken.

  Aart van der Wal

 • In reactie op: Bachs Johannes Passion, welke versie? #4235

  opusklassiek
  Sleutelbeheerder

  Het IS de 1724-versie.

 • In reactie op: Wel of geen cookies op www.opusklassiek.nl? #4022

  opusklassiek
  Sleutelbeheerder

  Bij ons geen cookiesmonster.

  Vr.gr.

 • In reactie op: Blunderende recensenten #4006

  opusklassiek
  Sleutelbeheerder

  Dank voor uw bijdrage, maar die had eigenlijk in het ‘gewone’ en niet in het nieuwsforum geplaatst moeten worden.

 • In reactie op: Podium Witteman en Dutilleux/Mahler/Gergiev in Rotterdam #4004

  opusklassiek
  Sleutelbeheerder

  Dag mevrouw Klis!

  PODIUM WITTEMAN
  Natuurlijk ligt het voor de hand om in het tv-programma Podium Witteman een commercieel sausje te verwachten, maar ik meen dat daarmee op zich niets mis is. U moet vooral niet vergeten dat veel musici geen vaste contracten of arbeidsovereenkomsten hebben en dat zij zich in het dagelijks brood moeten voorzien door middel van ‘schnabbelen’. Zij zijn veelal niets anders dan zzp’ers en als u de discussies hierover op radio en tv en in de kranten hebt gevolgd weet u dat dit niet bepaald een groep is die het financieel gemakkelijk heeft. En u weet dan ongetwijfeld wie daarin met name de hand heeft gehad. Politiek is en blijft een merkwaardig spelletje…
  Ik denk ook niet dat een ensemble als Fuse vandaag de dag zoveel werk heeft als het in Podium Witteman niet daartoe veel kansen heeft gehad. Je hoeft geen opportunist te zijn om daarvan met gulle hand te profiteren!
  Podium Witteman is in de eerste plaats een amusementsprogramma dat (mede) tot doel heeft degenen die weinig tot niets van klassieke muziek weten, te stimuleren om zich in dit bijzondere domein te (gaan) verdiepen. Meer moet men er ook niet van verwachten. Wie meer wil kan elders uitstekend terecht, en dan met name bij de virtuele media (internet). Of men gaat naar een bibliotheek, enz.
  Dat het bijzonder goede NTR Podium programma op de zondagmiddag plaats heeft moeten maken voor Podium Witteman mag hier overigens niet onvermeld blijven. Het verschil is binnen de gegeven context trouwens evident: NTR Podium was nu juist bedoeld voor een andere doelgroep dan Podium Witteman. Dus waarom het moest sneuvelen… Ik houd het maar op de nukken van de toenmalige netmanager…

  RECENSIES
  Ik las met u de recensie van Joep Stapel, maar eerlijk gezegd heb ik niet de behoefte om daarop commentaar te leveren. Trouwens, dat is in ons metier ook niet gebruikelijk, want het wordt algauw als nestbevuiling gezien. Het enige dat ik ervan kan zeggen is dat mijn ‘beleving’ heel anders was dan die van Stapel.

  Ik wens u nog een fijne dag toe.

  Met hartelijke groet,
  Aart van der Wal

 • In reactie op: Caspar Vos eerste Nederlandse pianist die Medtner opneemt #3992

  opusklassiek
  Sleutelbeheerder

  Caspar Vos was vanavond bij Podium Witteman. Terugkijken!


 • opusklassiek
  Sleutelbeheerder

  Zie hier het interview met Jan Raes:

 • In reactie op: Blunderende recensenten in de Volkskrant, NRC en Trouw #3893

  opusklassiek
  Sleutelbeheerder

  Bas van Putten over muziekkritiek: klik hier.

 • In reactie op: Blunderende recensenten in de Volkskrant, NRC en Trouw #3884

  opusklassiek
  Sleutelbeheerder

  Maar liefst drie recensenten van de vaderlandse dagbladpers die deze beide stukken van Webern niet eens blijken te kennen en zich op het programmaboekje verlaten. Leuke teksten produceren ze, dat wel. Maar goede voorlichting komt in hun programmaboekje helaas niet voor. Een schande.

 • In reactie op: Blunderende recensenten in de Volkskrant, NRC en Trouw #3876

  opusklassiek
  Sleutelbeheerder

  Dag Siebe,

  Zie hierboven: voor NRC was dit Joep Stapel. Geen kenner van de muziek van de Tweede Weense School dus. Een uitstervend ras?

 • In reactie op: Blunderende recensenten in de Volkskrant, NRC en Trouw #3874

  opusklassiek
  Sleutelbeheerder

  Ik citeer uit de recensie van Joep Stapel in NRC Handelsblad van 29 januari:

  “De openingsavond stelde niet teleur. Door een last-minute-ingreep ging de Strijkkwartetbiënnale daadwerkelijk van start met een strijkkwartet, en niet met een kwintet, zoals aanvankelijk gepland. Het Hagen Quartett zette Weberns Langsamer Satz heel langzaam en zacht in, ademend en met een invoelende warme klank: zo had de Biënnale zichzelf binnen vijf tellen al gerechtvaardigd.”

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 71)