Provinciale subsidiekorting desastreus voor educatiebeleid


Recent verschenen Forums Nieuwsforum Provinciale subsidiekorting desastreus voor educatiebeleid

 • Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 9 maanden geleden door PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND.
Weergave van 0 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #3066 Reageer
   PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND
   Gast

   Persbericht
   Eindhoven/Maastricht, 13 juli 2017

   Provinciale subsidiekorting desastreus voor educatiebeleid

   De philharmonie zuidnederland heeft met grote zorg kennis genomen van het feit dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het orkest vanaf 1 januari 2018 niet meer met 2 miljoen maar slechts met 1,5 miljoen gaat ondersteunen uit de provinciale middelen. Een korting van 25 procent op de middelen voor philharmonie zuidnederland heeft verstrekkende gevolgen voor het functioneren van het orkest in de regio Noord-Brabant. De provincie baseert haar besluit bovendien op niet realistische scenario’s.

   Aanslag op educatie en talentontwikkeling
   Een korting van 25 procent op het subsidiebedrag raakt het orkest in de kern en betekent dat er harde keuzes gemaakt moeten worden met verstrekkende gevolgen. De redenatie dat het orkest toekan met iets minder aantallen per soort orkestactiviteit en de korting op de subsidie kan verwerken door het afromen van de orkesttaken over de gehele breedte snijdt geen hout. Een korting van deze omvang betekent dat het orkest daadwerkelijk moet snijden in een aantal kernactiviteiten. Het is de verwachting dat de korting op de provinciale subsidie vooral de educatieve activiteiten van het orkest zal treffen. Dit zijn activiteiten die het orkest op eigen initiatief heeft ontwikkeld en verveelvoudigd om zowel de band met de regionale bevolking te versterken als ook om voorwaarden te scheppen voor en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Een korting op de subsidie betekent concreet dat de omvang van deze activiteiten voor de zoveelste keer gereduceerd moet worden. Dat terwijl steeds meer wetenschappelijke onderzoeken onomstotelijk bewijzen dat muziek en vooral klassieke muziek een positieve invloed heeft op de geestgesteldheid en het functioneren van de mens en vooral de jongeren. Daarnaast zullen ook de activiteiten in het kader van talentontwikkeling en innovatie in Brabant onder druk komen te staan.

   Provinciale beslissing gebaseerd op een niet realistisch scenario

   Begin 2017 is in opdracht van de provincies Noord-Brabant en Limburg een aantal toekomstscenario’s onderzocht door de bureaus Berenschot en Haenen. Drie scenario’s zijn in het kader van dit onderzoek in detail uitgewerkt omdat zij voldoen aan de uitgangspunten die door beide provincies en het ministerie van OCW zijn opgesteld: Er moet sprake blijven van één orkest dat “een brede activiteitenportfolio” verzorgt “met symfonische en overige programmering, inclusief substantiële operabegeleiding (…) en educatief aanbod. Het orkest blijft in zijn beleid de pijlers symfonische muziekpraktijk, innovatie en educatie hanteren.” Drie andere scenario’s zijn afgevallen omdat deze niet aan de uitgangspunten voldoen. De onderzoekers benadrukken in het onderzoek dat deze drie scenario’s “een pure rekenkundige oefening” zijn. De onderzoekers geven bij herhaling aan dat de berekeningen wat het aantal activiteiten en publiekscijfers betreft “in de praktijk waarschijnlijk niet haalbaar” zijn, en de scenario’s die er aan te gronde liggen “lastig tot niet realiseerbaar.” Met andere woorden: De provincie Brabant baseert zijn besluit om de philharmonie zuidnederland te korten op de subsidie juist op een scenario dat niet voldoet aan de door diezelfde provincie vastgelegde uitgangspunten en dat bovendien volgens de onderzoekers volstrekt onrealistisch is.

   Een klap in het gezicht
   ,,De korting op de provinciale subsidie met 25 procent komt aan als een klap in het gezicht’’, zegt intendant Stefan Rosu in een eerste reactie. ,,Nooit eerder had de provincie Brabant een orkest dat zich op de meest uiteenlopende manieren met de samenleving in Noord-Brabant weet te verbinden en naast zijn traditionele rol als symfonische voorziening zijn verantwoordelijkheid neemt als educator, innovator en talentontwikkelaar en bovendien zijn rol erkent als aanjager van de provinciale economie. Dat de provincie, juist op het moment dat het orkest dit mede in samenwerking met diezelfde provincie voor iedereen duidelijk herkenbaar heeft neergezet, een kwart van zijn subsidie intrekt is voor mij niet te bevatten. Dat de provincie zich hierbij ook nog bewust op niet realistische scenario’s baseert maakt het des te frustrerender. De philharmonie zuidnederland is zwaar teleurgesteld in de provinciale politiek en roept de Provinciale Staten op dit besluit te herzien. Het eenzijdige besluit dat zonder enige vorm van overleg met partners en betrokkenen van de Gedeputeerde Staten is genomen zal niet alleen grote problemen voor het functioneren van het orkest in de regio veroorzaken, maar ook doorwerken in de relatie van het orkest met de andere subsidiënten.’’

Weergave van 0 reactie threads
Reageer op: Provinciale subsidiekorting desastreus voor educatiebeleid
Je informatie: