Dutch & Dutch luidsprekers


Recent verschenen Forums Lezersforum Dutch & Dutch luidsprekers

Weergave van 5 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #5052 Reageer
   E. Rijsdijk
   Gast

   Zeer gewaardeerde Redactie,

   Op 12 december jongstleden plaatste ik op dit forum een reactie op Uw recensies van twee luidsprekers uit de B&W 800 Diamond serie: de 804 en de 805. Nog niet eerder heb ik een recensie aangetroffen die zo uitgebreid, zo gedetailleerd en zo goed onderbouwd was als deze op OpusKlassiek. Niets dan waardering. Het zou te prijzen zijn als andere sites, maar ook audiotijdschriften Uw schone voorbeeld zouden volgen, al mogen we trots zijn op deze witte raaf!

   Minder te spreken ben ik echter over dit forum, want mijn bericht van 12 december was eind december – toen ik naar reacties zocht – in geen velden of wegen meer te bekennen. Prima dat U modereert, maar mijn reactie bevatte werkelijk geen onvertogen woord. Misschien wilt U dit heikele punt toelichten, en dan bij voorkeur in het openbaar; dus op dit forum?

   Wat ik ook als interessant heb ervaren (al was het in strikte zin dan wel geen recensie) was Uw bezoek aan het Nederlandse bedrijf dat Omniwave luidsprekers vervaardigt. En dat brengt me op een ander punt, dat ik in mijn eerste mail heb aangestipt: de bespreking van een NEDERLANDSE luidspreker. Dan ligt – als ik de prijsklasse van de B&W luidsprekers in het hogere prijssegment in aanmerking neem – een bespreking van luidsprekers van Dutch & Dutch uit Rotterdam voor de hand. Een artikel op de site van Alpha Audio bracht me op dit spoor (echt, ik had nog nooit eerder van dit merk iets gehoord). Alpha besprak de speakers niet, maar meldde in ieder geval wel het bestaan ervan.

   Wat me bij de duurdere luidsprekers is opgevallen is dat het gebruikte materiaal en/of de afwerkingskwaliteit ervan een hoge(re) prijs beslist niet rechtvaardigt. Vaak ziet het er zelfs in mijn beleving niet uit. Bowers & Wilkins, althans de 800 serie, vormt daarop echter een belangrijke uitzondering. Ik heb er geen idee van of Dutch & Dutch (de 8C) een soortgelijke klasse uitstraalt, maar U kunt dat zeker beter beoordelen dan ik.

   We zijn intussen op de kop af een maand verder na mijn eerste bericht en verneem graag nader van U. U heeft bovendien mijn email-adres. Maar dit forum is openbaar of behoort dat te zijn. Ik ben en blijf benieuwd!

   Met hartelijke groet,
   Eric Rijsdijk

  • #5056 Reageer
   Aart van der Wal
   Gast

   Geachte heer Rijsdijk,

   Dank voor uw bericht. Ik beloof u dat ik er in de loop van deze week bij u op terug zal komen (en zoals u heeft verzocht: op dit forum).

   Vr. gr.

  • #5058 Reageer
   opusklassiek
   Sleutelbeheerder

   Geachte heer Dijkstra,

   Dank voor uw complimenten. Dat is altijd beter dan kritiek, al heeft u die wel wat het forum betreft. Ik heb e.e.a. uitgezocht en geconstateerd dat uw bericht van december zelfs niet werd geplaatst omdat het als ‘spam’ werd ‘gewaardeerd’. De reden: de onderwerpkeuze, ‘Dutch & Dutch speakers’. Dat zijn drie Engelse woorden teveel: het spamfilter is daarop ingesteld. Wat overigens niet wegneemt dat de fout bij mij ligt omdat ik heb verzuimd om in de spambox te kijken, terwijl deze automatisch na zeven dagen wordt geleegd. Mijn excuses dus.
   Uw tweede bericht bevat het woord ‘luidsprekers’ en dat heeft het spamfilter niet als zodanig negatief beoordeeld. Het is een Nederlands woord tenslotte… Aldus is dit bericht wel geplaatst en kan ik er ook een reactie op geven.

   Het treft (toeval bestaat): met Dutch & Dutch in Rotterdam zijn we al enige maanden in contact inzake een recensie van de 8C. De afspraak was dat beide speakers deze maand ter recensie beschikbaar worden gesteld. We wachten het rustig af.

   Dan de Omniwave, een heel bijzonder concept We hebben inderdaad de faciliteiten van Bloomline in ‘s-Gravendeel bezocht en genoten van de Omniwave-demonstratie, maar we (Ad Speksnijder en ik) kregen daarbij niet de indruk dat eigenaar en constructeur Leo de Klerk veel zin had in het beschikbaar stellen van twee recensie-exemplaren. En om er nu naar te gaan hengelen… Nee. Vandaar dat u het moe(s)t doen met een verslag van het bezoek.

   Tot slot uw opmerkingen over de afwerkingskwaliteit. Ik deel uw mening. Ik vraag me vaak genoeg af waarom een speaker zo duur moet uitvallen, het gebruikte materiaal in aanmerking genomen. Het antwoord dat ik soms van fabrikanten en/of importeurs/distributeurs krijg: de ontwikkelingskosten moeten ook worden meegenomen en de ‘oplage’ is relatief klein.

   Nogmaals dank voor uw reactie.

   Groetend,
   Aart van der Wal
   https://www.opusklassiek.nl

  • #5068 Reageer
   opusklassiek
   Sleutelbeheerder

   Nabericht
   =========

   De communicatie met Dutch & Dutch verliep al enige tijd dermate moeizaam dat we vandaag de knoop maar hebben doorgehakt en hebben afgezien van een test van de 8C luidspreker.

   Vr. gr.
   Aart van der Wal
   https://www.opusklassiek.nl

  • #5069 Reageer
   S.V. Zondervan
   Gast

   wat wordt bedoeld met “moeizaam”?

  • #5070 Reageer
   opusklassiek
   Sleutelbeheerder

   “met grote of aanhoudende moeite gepaard gaand”. aldus Van Dale. Daar zit geen woord Spaans bij.

   Iedere willekeurig bedrijf dat zich bezighoudt met de fabricage en/of distributie van een willekeurig product dient zich voortdurend bewust te zijn van het belang van snelle communicatie met zowel de (potentiële) afnemers als de ‘markt’. Dat geldt zowel voor de verkoop als voor de nazorg. Het begint bij vertrouwen en het eindigt bij tevredenheid.

   Vanaf november van het vorig jaar heb ik contact onderhouden met Martijn Mensink van Dutch & Dutch. Ik heb de locatie van het bedrijf in Rotterdam bezocht, daar een (goed verzorgde) rondleiding gekregen, met een uitstekende toelichting wat betreft de techniek achter de luidspreker (8C) en de commerciële doelstellingen van het bedrijf. Daar was in mijn ogen niets mis mee. Alleen jammer dat er geen luidsprekers op dit moment beschikbaar waren om althans een voorlopige indruk te kunnen krijgen. We spraken af dat in januari van dit jaar een set zou worden geleverd ter recensie. Dat proces is tamelijk – om het eufemistisch uit te drukken – moeizaam verlopen en uiteindelijk van onze kant op niets uitgelopen, door ernstig tekortschietende communicatie van de zijde van Dutch & Dutch en daardoor een groeiend gebrek aan vertrouwen wat ons betreft. Op grond daarvan is besloten deze speakers vooralsnog niet te recenseren. We geven er de voorkeur aan om nu eerst maar eens rustig af te wachten hoe de voortgang van de start-up (het is een jong bedrijf) verloopt. Dan kan ook een beter beeld worden gevormd van een consistente productiekwaliteit en de daarbij behorende, onmisbare nazorg.

   OpusKlassiek is het aan de lezers verplicht om vertrouwen in een (gerecenseerd) product (met alles wat daarbij hoort) uit te stralen; dit dan op basis van zo objectief mogelijke voorlichting (we hebben met niemand commerciële bindingen en dat willen we ook graag zo houden).

   Uiteraard zijn we geïnteresseerd in lezerservaringen met dit product, waartoe wij eenieder in dit verband graag oproepen. Dat kan op dit forum, of door middel van “contact”.

   Als er inzake de producten van of ontwikkelingen binnen Dutch & Dutch iets positiefs te melden is, zullen we dit uiteraard onverwijld doen. Een luidsprekerfabrikant van Nederlandse bodem (onverschillig of hij zijn producten binnen of buiten de eigen landsgrenzen maakt of laat maken) die een zeer geslaagd product op de markt brengt heeft wat mij betreft duidelijk een streepje voor.

   Wie meer wil weten van de achtergronden van het bedrijf verwijs ik graag naar deze link: https://www.collincrowdfund.nl/dutchdutch/

   Vr. gr.
   Aart van der Wal
   wwww.opusklassiek.nl

Weergave van 5 reactie threads
Reageer op: Reactie #5069 in Dutch & Dutch luidsprekers
Je informatie:
Annuleren