Dreigende opheffing European Union Youth Orchestra


Recent verschenen Forums Lezersforum Dreigende opheffing European Union Youth Orchestra

Weergave van 9 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #809 Reageer
   Maarten Brandt
   Gast

   Let wel, ik ben verklaard pro-Europeaan, daarover geen misverstand. Maar wat is het echte bindmiddel van Europa, of althans, zou dat moeten zijn? Welnu: Kunst en Cultuur, in casu het erfgoed van de klassieke muziek uit heden en verleden. Dit als de uitingen bij uitnemendheid van de onvervreemdbaar eigen Europese identiteit. Dat Europa aan het versnipperen is door fundamentele onenigheid tussen de lidstaten inzake de aanpak van de vluchtelingenproblematiek en de financiele misere is een ding, als nu ook nog de culturele basis en bedding wegvallen, en dan in het bijzonder dit fantastische orkest, dan is hier sprake van de teloorgang van een vrij- en ontmoetingsplaats zonder gelijke. Dit is, om met wijlen de bij zijn leven al legendarische dirigent Sergiu Celibidache te spreken “Reinster Kulturmord.” Juist door het niet meer willen ondersteunen van een orkest als dit met bovendien een dermate grote bruggenbouwers- en ambassadeursfunctie, bewijst dat het allengs afgelopen is met Europa en de idealen die hieraan ooit ten grondslag lagen. Hoe heeft het in ‘s-hemelsnaam zo ver kunnen komen?!!!

  • #812 Reageer
   Maarten Brandt
   Gast

   Een formidabele reactie van het Koninklijk Concertgebouworkest:

   Response to withdrawal funding European Youth Orchestra

   12 May 2016

   The Royal Concertgebouw Orchestra (RCO) is deeply disappointed to learn of the decision by the European Union’s Creative Europe Programme to withdraw funding to the European Youth Orchestra (EUYO).

   It is alarming that the EU has apparently concluded that the development of top musical talent, intercultural exchange and the collaboration between young talented musicians are no longer deserving of its support.

   For years, the leading orchestras of Europe, including the RCO, have been fortunate enough to recruit many outstanding players from the ranks of this superb youth orchestra. We are very concerned indeed about this source of young talent drying up.

   Polyphony and the symphonic music which emerged from it are a quintessential part of Europe’s cultural heritage. Cultural exchange and the development of talent, particularly that of younger generations, are pillars supporting European values and ensuring their future development. From 1976 to 2013, the EU supported the EUYO as a Cultural Ambassador. It is a bitter blow that the EUYO will now be forced to terminate its activities as from 1 September 2016, during the celebration of its fortieth anniversary.

   The Royal Concertgebouw Orchestra strongly advocates the reinstatement of the EUYO’s funding.

   • #814 Reageer
    opusklassiek
    Sleutelbeheerder

    Ik moet zeggen: niet verbazingwekkend. Zie alleen al het interview met Jan Raes dat ik enige dagen geleden op de site heb geplaatst.

  • #815 Reageer
   opusklassiek
   Sleutelbeheerder

   Ik denk dat in het persbericht van het Concertgebouworkest de problematiek en de gevolgen ervan goed in beeld zijn gebracht. We zien op een breed font de cultuur het kind van de rekening worden.

  • #846 Reageer
   opusklassiek
   Gast

   Onderstaand de brief die Maarten Brandt heeft verzonden naar de europolitici en uiteraard het bedreigde orkest:

   Arnhem, May 15th 2016,

   Dear Mr. Navracsics,

   The news that one of the best orchestra’s in the world, the famous European Youth Community Orchestra, will have to end its activities from September onwards due to the fact that the European Union will stop their financial support, came to me as ‘lightning-bolt out of the blue’, as a terrible surprise and, not to say, a traumatic shock. So, my first reaction was one of complete disbelief. Why? Because this decision is in the highest extend contrary to the essence of European thought. That is to say: to bridge the gap between the nations and to bring people of different cultures together. Classical music is the embodiment in sound of an intense dialogue. And this dialogue is badly and more needed than ever before in this turbulent – and often violent – time, in which populistic trends and many conflicts threaten the survival of our hard-won democratic culture. The masterpieces of the symphonic literature of the past and today speak the vocabulary and language of democracy and freedom. And, furthermore, they express in a unique way beyond words the fundamental questions of our existence on this planet.

   The late German composer, Hans Werner Henze (1926-2012) once stated the importance of classical music. He considers this art in particular as a means to enhance the flexibility of our consciousness in terms of an increasing social awareness in the widest sense of this notion. In other words, classical music is not a luxury but an absolute and pure necessity. She offers us the tools by which we are enabled to mobilize our imagination and creativity. And, in order to find appropriate solutions for the vital problems of our existence, this creativity is now of utmost importance.

   Within this context the substantial role and contribution of the European Youth Community Orchestra comes into view, an orchestra in which the best and most gifted musicians of 28 different countries take part. Not only by performing the great heritage of symphonic culture on the highest possible level under the baton of world’s top conductors and in cooperation with the best instrumental and vocal soloists, but also by meeting each other and exchanging their different political, religious and social opinions, which in its turn will lead to better understanding of the already mentioned problems our society has to face. It is this understanding of a new generation who, hopefully, will sooner or later bring those solutions, within reach – solutions being so essential in order to be able to improve our world and make this place a better and more human one.

   Apart from these considerations, the European Youth Community Orchestra is in another sense a real community as well. Because, first en foremost it is the source par excellence of top-musicians from which international orchestras, like for instance the Berlin Philharmonic Orchestra, the Royal Concertgebouw Orchestra, The New York Philharmonic the Chicago Symphony Orchestra and the Vienna Philharmonic do recruit their musicians. The damage of the disappearance of the European Youth Community Orchestra will by far not be restricted to the musicians of this famous ensemble itself, but will do fundamental and irreparable damage to the infrastructure of the orchestral landscape in Europe and the rest of the world.

   Perhaps you’ll remember the reaction of Sir Winston Churchill when he was asked about his opinion on the subject of stopping the support of the arts. His answer was crystal-clear: “Where did we fight for?”

   I do trust in your wisdom and am fully convinced that the arguments I have tried to express in my letter, in order to maintain the financial support of the European Youth Community Orchestra, will lead to a thorough review of your decision.

   With best wishes and regards,

   Yours sincerely,

   Maarten Brandt
   Former teacher orchestral repertoire and dramaturgy of the conductors department of the Royal Conservatory in The Hague and former artistic advisor of the Limburg Symfonie Orkest in Maastricht

   Vondellaan 57
   6824 NB Arnhem
   The Netherlands
   0031 6 54722884
   brandt1@chello.nl

  • #866 Reageer
   Maarten Brandt
   Gast

   Zeer geachte heer Timmermans,

   Met grote instemming heb ik uw pamflet gelezen over Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. U vertolkt daarin waarden, mede ook culturele en spirituele waarden, die tot de wezenlijke kern behoren van wat Europa tot Europa maakt. Een kern die neerkomt om alles te bevorderen wat de kloof tussen de naties kan verkleinen zo niet dichten. En wel door wederzijds begrip en respect voor elkaars ideeën aan te wakkeren. Kunst in het algemeen en klassieke muziek in het bijzonder zijn om dit ideaal te helpen verwezenlijken buitengewoon belangrijke instrumenten. Daarom ben ik – en dat zijn velen met mij – ronduit verbijsterd over het zeer onlangs genomen besluit van de Europese Unie om de financiële ondersteuning van het European Community Youth Orchestra te beëindigen. Als gevolg van dit onzalige voornemen zal dit ensemble – waarvan de meest getalenteerde jonge musici ter wereld deel uitmaken en dat mede fungeert als kweekvijver voor de toekomstige musici van onze Internationale toporkesten als het Koninklijk Concertgebouw Orkest, de Berliner en de Wiener Philharmoniker – zichzelf met ingang van de komende maand september moeten opheffen. Let wel, een orkest waarvan de leden uit maar liefst 28 lidstaten afkomstig zijn, dat een niet genoeg toe te juichen ambassadeursfunctie in Europa vervult en daarmee een vrijplaats biedt voor het werken aan en streven naar ultieme verbondenheid tussen de diverse volkeren van de Unie. Een ensemble dat een geesteskind is van de recentelijk heengegane Italiaanse maestro Claudio Abbado en waarvan ‘onze’ Bernard Haitink’ momenteel eredirigent is. Gelet op het in uw pamflet neergeschreven gedachtengoed, dat onverkort het mijne is, kan ik mij met de beste wil van de wereld niet voorstellen dat u het met het voornemen van sommige van uw collega’s dit fantastische ensemble voortaan niet meer te ondersteunen eens bent. Vandaar dat ik de vrijheid neem u bij deze de brief te doen toekomen die ik aan de heer Navracsics heb geschreven, in de hoop dat u uw invloed wilt aanwenden om deze immense culturele ramp te voorkomen.

   Met vriendelijke groet,

   Hoogachtend,

   Maarten Brandt / oud docent van de hoofdopleiding orkestdirectie van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en oud artistiek adviseur van het Limburgs Symfonie Orkest
   Vondellaan 57
   6824 NB Arnhem
   Nederland
   + 31 6 54722884
   brandt1@chello.nl

  • #1020 Reageer
   opusklassiek
   Sleutelbeheerder

   Het ziet er op deze regenachtige zondag naar uit dat het European Union Youth Orchestra de afbraakdans lijkt te ontspringen. Niet omdat men in Brussel tot inkeer is gekomen, maar wel omdat de Duitsers te kennen hebben gegeven de kaalslag niet acceptabel te vinden. En de Duitsers hebben het met de Fransen in de EU voor het zeggen. Dus wordt de Commissaris met die Lastige Naam vandaag teruggefloten en heeft hij al haastig te kennen gegeven dat er voor het orkest wel een ‘potje te vinden is’. Wat een schaamteloze dwaas… Maar goed, het ziet er positief uit, eind goed al goed dus. Want het moet nu wel heel raar lopen als er nog een kink in de kabel komt. In dit geval Deutschland über alles!

  • #1025 Reageer
   Maarten Brandt
   Gast

   Wat een fantastische nieuws! Ja, het huidige Duitsland heeft een voorbeeldfunctie. Als er een land in Europa is dat zich in het licht van de recente geschiedenis rekenschap heeft gegeven van democratische en culturele waarden is het Duitsland wel. Daar heeft ons kleine kikkerlandje met in de peiling ca. 40 zetels voor Wilders, geducht het nakijken bij. Met een hartelijke groet uit Willemstad (Curacao).

  • #1093 Reageer
   Maarten Brandt
   Gast

   Ziehier een verzameling reacties van vooraanstaande dirigenten, musici etc. naar aanleiding van de dreigende teloorgang van het Europenan Youth Community Orchestra.

   http://www.euyo.eu/discover/news/campaign-for-eu-funding-for-euyo-gains-momentum-as-music-and-culture-worlds-in-uproar/

  • #1095 Reageer
   Hans Warmerdam
   Gast

   Volkomen achterlijk, de mogelijke opheffing van dit geweldige orkest door de dreigende sibsidiestop. En dan te bedenken dat dit dezelfde lieden in Brussel zijn die zich als ‘beschermheren’ van dit orkest hebben opgeworpen. Terwijl Juncker bovendien vooraan loopt om het KCO-project RCO meets Europe te ondersteunen Men leze het (uitstekende) interview met Jan Raes op deze site. Een regelrechte schande. Dit moest ik even kwijt.

  • #1104 Reageer
   opusklassiek
   Gast

   An official press declaration from the EU’s Council of Ministers morning session today 31 May 2016 includes the announcement that President Juncker has ordered a group of Commissioners to find funding for the EUYO. (The EUYO announcement starts from around 1’17” in the link below)

   http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I121750

   Thanks to many many people for an astounding depth and breadth of support for the #SaveEUYO campaign, including a truly global grouping of orchestras, orchestra members and alumni, artists, cultural practitioners and politicians.

   We are under no illusions as to the amount of time that the process to agree the funding will take, nor that it is guaranteed until we have the correct detail in writing. However this is a significant moment in the Campaign. Thanks again for everyone’s support thus far.

Weergave van 9 reactie threads
Reageer op: Dreigende opheffing European Union Youth Orchestra
Je informatie: