Reageer op: Dreigende opheffing European Union Youth Orchestra


Recent verschenen Forums Lezersforum Dreigende opheffing European Union Youth Orchestra Reageer op: Dreigende opheffing European Union Youth Orchestra

#866
Maarten Brandt
Gast

Zeer geachte heer Timmermans,

Met grote instemming heb ik uw pamflet gelezen over Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. U vertolkt daarin waarden, mede ook culturele en spirituele waarden, die tot de wezenlijke kern behoren van wat Europa tot Europa maakt. Een kern die neerkomt om alles te bevorderen wat de kloof tussen de naties kan verkleinen zo niet dichten. En wel door wederzijds begrip en respect voor elkaars ideeën aan te wakkeren. Kunst in het algemeen en klassieke muziek in het bijzonder zijn om dit ideaal te helpen verwezenlijken buitengewoon belangrijke instrumenten. Daarom ben ik – en dat zijn velen met mij – ronduit verbijsterd over het zeer onlangs genomen besluit van de Europese Unie om de financiële ondersteuning van het European Community Youth Orchestra te beëindigen. Als gevolg van dit onzalige voornemen zal dit ensemble – waarvan de meest getalenteerde jonge musici ter wereld deel uitmaken en dat mede fungeert als kweekvijver voor de toekomstige musici van onze Internationale toporkesten als het Koninklijk Concertgebouw Orkest, de Berliner en de Wiener Philharmoniker – zichzelf met ingang van de komende maand september moeten opheffen. Let wel, een orkest waarvan de leden uit maar liefst 28 lidstaten afkomstig zijn, dat een niet genoeg toe te juichen ambassadeursfunctie in Europa vervult en daarmee een vrijplaats biedt voor het werken aan en streven naar ultieme verbondenheid tussen de diverse volkeren van de Unie. Een ensemble dat een geesteskind is van de recentelijk heengegane Italiaanse maestro Claudio Abbado en waarvan ‘onze’ Bernard Haitink’ momenteel eredirigent is. Gelet op het in uw pamflet neergeschreven gedachtengoed, dat onverkort het mijne is, kan ik mij met de beste wil van de wereld niet voorstellen dat u het met het voornemen van sommige van uw collega’s dit fantastische ensemble voortaan niet meer te ondersteunen eens bent. Vandaar dat ik de vrijheid neem u bij deze de brief te doen toekomen die ik aan de heer Navracsics heb geschreven, in de hoop dat u uw invloed wilt aanwenden om deze immense culturele ramp te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

Maarten Brandt / oud docent van de hoofdopleiding orkestdirectie van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en oud artistiek adviseur van het Limburgs Symfonie Orkest
Vondellaan 57
6824 NB Arnhem
Nederland
+ 31 6 54722884
brandt1@chello.nl