Reageer op: DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid'


Recent verschenen Forums Nieuwsforum DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid' Reageer op: DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid'

#4736
opusklassiek
Sleutelbeheerder

Aanhakend op de slotalinea in het meest recente bericht van de heer Keegel (citaat):”Dat het vonnis “klip en klaar” is voor het verheugende en groeiende aantal amateurjuristen dat op dit forum aanwezig is, is opmerkelijk. De juridische professionals van de Nederlandse Vereniging van Journalisten denken er anders over.”

Was het standpunt van eiser ter zitting wel zo professioneel? We lezen: “4.1.
[eiser] stelt zich op het standpunt dat de beslissing van de Nationale Opera om hem niet langer uit te nodigen voor de persbijeenkomsten en hem niet langer persvrijkaarten voor haar voorstellingen te verstrekken, neerkomt op censuur en een schending oplevert van zijn grondrecht op vrijheid van meningsuiting en vrije nieuwsgaring, verankerd in artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).”

Want wat is de definitie van censuur? “Het toezicht door een kerkelijke of wereldlijke overheid op voor publicatie bestemd drukwerk, het toneel, de film ofwel op brieven, met de bevoegdheid daaruit gedeelten te schrappen of te verbieden.” Of “inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.”

Is hiervan sprake? Nee.