Reageer op: DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid'


Recent verschenen Forums Nieuwsforum DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid' Reageer op: DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid'

#4735
Olivier Keegel
Gast

Even als intermezzo: hoe zou de goegemeente gereageerd hebben wanneer een operajournalist van kranten als de Volkskrant of NRC de persfaciliteiten zouden worden ontzegd? Zou men dan ook reageren met het simplistische: kan z’n eigen kaartjes kopen, niks aan de hand?

Terug naar de laatste opmerking van de heer Mostart. Hij tracht de nuance en discussie te smoren met een opgeruimd “terug naar de kern van de zaak”. De oplettende lezertjes trappen daar natuurlijk niet in. Mostart: “Hij kan gewoon de voorstellingen van DNO bezoeken en erover schrijven”; dat kan iedereen en is inmiddels de dooddoener van de maand. We hebben hier echter te maken met een vertegenwoordiger van de pers, aan wie persfaciliteiten worden ontzegd wegens een onwelgevallig opinieartikel in Het Parool. Welke die persfaciliteiten zijn, heb ik veelvuldig uit en te na uitgelegd. We raken hier aan het recht van journalisten om nieuws te verzamelen of inlichtingen in te winnen. De vrijheid van nieuwsgaring is niet expliciet vastgelegd maar vloeit voort uit het recht op vrijheid van meningsuiting. De vrije nieuwsgaring hangt samen met de persvrijheid, welk recht expliciet is neergelegd in de Grondwet. Het is niet aan DNO om aan onwelgevallige journalisten een speciale vorm van “vindingrijkheid” op te leggen waar men anderen faciliterend van vrijstelt. Het is niet aan DNO, een met 24 miljoen euro belastinggeld gesubsidieerde kunstinstelling, een onderscheid te maken tussen A- en B-recensenten, op basis van een onwelgevallig opiniestuk in een dagblad.

Dat Opera Gazet, met name yours truly, niet “serieus genomen” wordt, is een laf smakend, veel te laat opgediend en hopeloos mislukt nagerecht, waarbij elke andere mosterd na de maaltijd als delicatesse kan worden beschouwd. Ook een ander argument, het “op de man spelen”, is geruime tijd na het incident zelf uit de mouw geschud en nooit eerder in de afgelopen 2,5 jaar in stelling gebracht. Enig bewijs of enig voorbeeld is nooit verstrekt. Losse flodder dus. Er is zegge en schrijve 1 (één) schriftelijke communicatie van DNO naar mij uitgegaan, namelijk een 4-regelig flutbriefje, mij een uur voor een te bezoeken persbijeenkomst toegezonden, waarin stond dat ik met mijn artikel in Het Parool “het journalistieke betamelijke” had overschreden. Dat DNO blijkbaar van mening is dat zij kan bepalen wat “journalistiek betamelijk” is, is verontrustend arrogant. Als Audi ballen had gehad, had hij zijn grieven aan de Raad voor de Journalistiek voorgelegd.

Dat het vonnis “klip en klaar” is voor het verheugende en groeiende aantal amateurjuristen dat op dit forum aanwezig is, is opmerkelijk. De juridische professionals van de Nederlandse Vereniging van Journalisten denken er anders over.