Reageer op: DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid'


Recent verschenen Forums Nieuwsforum DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid' Reageer op: DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid'

#4719
opusklassiek
Sleutelbeheerder

De geciteerde zinsnede uit het vonnis is inhoudelijk correct. Het is immers zijn eigen keuze, zoals het ook zijn eigen tekst is. Vanzelfsprekend valt te hopen dat dit NIET gebeurt, want dan zou de recensie inhoudelijk niet of nauwelijks waarde hebben en niets van doen hebben met kritische berichtgeving (ook al is het uiteindelijk oordeel van die recensent positief).

Dan de vraag of een perskaart verplichtingen schept en een vrijkaart niet. Een vrijkaart of vrijbiljet is door Van Dale precies onder woorden gebracht: “gratis toegangsbewijs voor het theater e.d.” Misschien dat de Belgen hierover anders denken, maar wij Nederlanders houden ons vaak vast aan wat Van Dale definieert. Een perskaart geeft eveneens gratis toegang tot het theater. Of daaruit wel of geen recensie volgt is voor de verstrekking ervan irrelevant. Zo is het mij herhaaldelijk overkomen dat ik een pers- of vrijkaart kreeg uitgereikt, maar na ampele overweging besloot er geen recensie aan te wagen. Zoals ik ook toegangskaarten heb betaald die een recensie tot gevolg hebben gehad. Kortom, over dit punt moet niet al te veel worden gezeurd. Bovendien gaat het niet om een definitie van dit of van dat, maar om de zaak: dat de heer Keegel van mening is dat hij als recensent niet meer serieus wordt genomen en dat de consequentie daarvan is dat hij van persactiviteiten wordt buitengesloten. Het is aan de rechtbank om in hoger beroep dit wel of niet te bevestigen, waarbij ik tendeer naar het laatste: dat het a priori een verloren zaak is. Voor de heer Keegel welteverstaan. Dat de NVJ hem in deze kwestie bijstaat wekt eerder bevreemding dan bewondering. Een beetje jurist brandt zijn vingers hier echt niet aan.

Of DNO wel of niet verstandig heeft gehandeld om de heer Keegel op deze wijze te schrofferen kan ik niet beoordelen, maar dat aan DNO het absolute recht toekomt om wie dan ook perskaarten op moverende gronden te onthouden, staat voor mij als een paal boven water.

Aart van der Wal