Reageer op: DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid'


Recent verschenen Forums Nieuwsforum DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid' Reageer op: DNO, Keegel, de NVJ en 'persvrijheid'

#4700
Olivier Keegel
Gast

Korenhof had beter wel eerst het vonnis kunnen lezen voordat hij hier commentaar op gaf. In het vonnis staat onder meer ook: “Zij [DNO] wil hem alleen geen vrijkaarten meer verstrekken”. Dit “alleen” is evident onjuist. De rechter deed ook deze uitspraak: “Als een journalist de inhoud van zijn artikelen afstemt op zijn wens om vrijkaarten blijven ontvangen, is dat een gevolg van zijn eigen keuze.” Voor vele website-operajournalisten wellicht een geruststellende gedachte.

Dat sommige reacties op het vonnis de heer Korenhof bevreemden, kan ik gezien zijn opstelling in deze kwestie, heel goed begrijpen. Mensen als Erik Voermans en Bas van Putten stellen zich wél achter mij op, en ongetwijfeld had Korenhof deze liever aan zijn OnsSoortMensen-zijde gezien. Deftige kwaliteitsjournalsten tegen het fossiele, vuilspuitende Opera Gazet-schorriemorrie. Helaas, maar fijn voor mij, dachten Bas van Putten en Erik Voermans daar anders over.

Het vrijkaartenverhaal als litigieus middelpunt is een hardnekkige mythe en slaat in Nederland (uiteraard) bijzonder aan: ik word er ernstig moe van om dat steeds maar weer te moeten uitleggen, maar weet ook dat het in de publiciteit zo werkt. Voor de allerlaatste keer dan: het gaat om de integrale persfaciliteiten.

Dat Korenhof zich prettig voelt als hij geen vrijkaarten ontvangt “omdat het mijn onafhankelijke positie als criticus bevestigt” neem ik voor kennisneming aan. Een recensent die zijn onafhankelijkheid laat beïnvloeden door een al dan niet gratis toegangsbewijs, “moet zich afvragen of hij wel gekwalificeerd is voor het schrijven van een recensie” (einde citaat).

Dat Korenhof meent dat het tijdens de persbijeenkomst (de term “persbijeenkomst”is van DNO) vooral gaat om ‘nieuwtjes, operaweetjes en roddels’ kan ik gedeeltelijk onderschrijven: ik gebruik graag nieuwtjes, (nieuwe) operaweetjes en soms roddels in mijn recensies. Voor mijn recensies gebruik ik echter ook graag de antwoorden die ik krijg op serieuze vragen die gesteld kunnen worden aan dirigent, regisseur, solisten en koor- en orkestleden. Deze antwoorden overstijgen menigmaal het niveau van het roddelniveau dat Korenhof blijkbaar als eerste te binnen schiet wanneer hij zich deze persbijeenkomsten en nazit voor de geest haalt.

Tot slot: de Juridische Afdeling van de Nederlandse Journalisten Vereniging heeft op eigen initiatief en eigen kosten namens mij een bodemprocedure aangespannen, omdat de kwaliteit van het vonnis juridisch in ernstige mate te wensen overlaat. Dit laatste hebben ook niet-NVJ-juristen mij laten weten.

Wanneer het Korenhof niet duidelijk is wat de NVJ eigenlijk verstaat onder ‘persvrijheid’, raad ik hem aan contact met deze vereniging op te nemen. Mijn NVJ-advocaat kan hem dit haarfijn uitleggen.