Reageer op: Actie tot behoud van museumpand t.b.v.Geelvinck Pianola Museum van start gegaan


Recent verschenen Forums Nieuwsforum Actie tot behoud van museumpand t.b.v.Geelvinck Pianola Museum van start gegaan Reageer op: Actie tot behoud van museumpand t.b.v.Geelvinck Pianola Museum van start gegaan

#3811
Herman Rooijakkers
Gast

Het laatste nieuws omtrent de ontwikkelingen van het Pianola Museum vind je hieronder:

Aan alle vrienden en sympathisanten van het Geelvinck Pianola Museum.

De actie tot behoud van het museumpand in de Westerstraat loopt inmiddels op rolletjes! Inmiddels hebben na een week al meer dan 7.800 mensen ervoor getekend. Wie dat al gedaan heeft: heel veel dank en: stuur het bericht zoveel mogelijk door en verwijs daarbij naar onze website http://www.pianola.nl. Dan is het heel gemakkelijk de link te vinden en ook meer achtergrondinformatie. Voor nog meer informatie: http://www.geelvinck.nl

Wie nog niet getekend heeft willen we graag oproepen dat alsnog te doen. De sceptici zullen immers zeggen: ach, nog niet eens 8.000 mensen vinden dit belangrijk…. Hopelijk wil iedereen zijn naam erbij laten vermelden (uw mailadres wordt echt niet zichtbaar!), anders staat er ‘anoniem’ en lijkt het er op dat uw stem niet meetelt. U kunt er ook nog uw functie bijzetten of waarom u het belangrijk vindt. Als u al uw stem heeft gegeven kunt u door dit nogmaals te doen met hetzelfde mailadres deze informatie alsnog toevoegen of aanvullen.

Er verschenen al artikelen in het Parool, de Volkskrant, de Telegraaf en andere kranten. De Amsterdamse TV zender AT5 besteedde er aandacht aan, evenals het radio(2)programma Kopspijkers, radio 4, de Concertzender en de lokale zender AmsterdamFM.

Dinsdag 9 januari was er een vergadering van de Bestuurscommissie Stadsdeel Centrum. Deze commissie heeft unaniem besloten een aanbeveling te sturen aan B&W en de gemeenteraad om het Pianola Museum als ‘beleidsdoel’ te kwalificeren. Hier kunt u een video verslag zien van deze bijeenkomst. Een en ander is ook te vinden op onze facebook-pagina.

Donderdag 11 januari hebben tijdens de vergadering van de Raadscommissie Jeugd en Cultuur weer vier sprekers een lans gebroken voor het museum. O.a. Aron Eilander van de Stichting Museumnacht. Dit is de tekst van zijn betoog. Het Multatuli Huis en het Theo Thijssen Museum waarmee wij o.a. zomers wandelingen organiseren schreven een raadsadres.

In overleg met onze notaris wordt begin volgende week een speciaal fonds ingesteld, dat bedoeld is om met leningen en donaties een groot bedrag bijeen te brengen om de aankoop van het pand door het museum mogelijk te maken. Aanstaande donderdag zullen wij dit ook ter sprake brengen in de zitting van de raadscommissie Financiën, waar wij de gemeente nogmaals zullen verzoeken in overleg te treden met ons over de mogelijke overdracht van het pand aan het museum en voldoende tijd om de financiering daarvan mogelijk te maken.

Namens het museum zullen ook daar enkele mensen inspreken. Ook u kunt een raadsadres indienen. De vergadering is op donderdag 18 januari in de Raadszaal van het stadhuis en begint om 13.30 uur. Iedereen die ons wil bijstaan is zeer welkom op de publieke tribune. Meer informatie vindt u via onze website.

Uw steunbetuiging kan ertoe bijdragen, dat de gemeente ook zal gaan meewegen wat hier verloren zal gaan. Hopelijk komt men tot bezinning voor het te laat is. Wij zullen vanzelfsprekend niet gauw opgeven en weten ons gelukkig daarbij gesteund door heel veel mensen en instellingen!