Reageer op: Landelijke Concertagenda op www.opusklassiek.nl


Recent verschenen Forums Lezersforum Landelijke Concertagenda op www.opusklassiek.nl Reageer op: Landelijke Concertagenda op www.opusklassiek.nl

#2863
opusklassiek
Sleutelbeheerder

Wat draait er vandaag in Nederland?

Voor concerten, operavoorstellingen end. geldt dat de voorbereidingen veel tijd en energie vergen en dat het doorgaans veel geld kost alvorens het evenement kan plaatsvinden. Een van de eerste eisen die daarbij gesteld moeten worden is het op een efficiënte wijze bereiken van het potentiële publiek.
Ik haal een passage aan uit mijn interview in mei 2016 met Jan Raes, algemeen directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest: ”We kennen de leeftijdsgroepen, het type mens. Er zijn twee tendensen te onderscheiden. De eerste is dat de abonnementsverkoop bij ons stabiel is maar wereldwijd onmiskenbaar onder druk staat door de teruglopende loyaliteit. Mensen die werken zijn druk bezet en zitten bovendien vaak in een familiaal model van tweeverdieners. Zij zijn huiverig voor een abonnement omdat ze niet ruim tevoren kunnen overzien of ze die en die avond vrij zijn. Dan zijn er de files, is er het dure parkeren. De tweede tendens is dat de volgende generatie ook als kind vooral via de media een ander referentiekader heeft gekregen, terwijl het muziekonderwijs op de basisschool dramatisch is geïmplodeerd. Voeg daarbij de veel grotere keuzemogelijkheid in het digitale tijdperk en het zal duidelijk zijn dat er veel meer inspanning nodig is om aan die loyaliteit te bouwen. Zeker, we bieden verschillende interessante series aan, maar we beseffen maar al te goed dat dit niet voldoende is. Het zijn deze omstandigheden die om een heel ander, sterk innoverende programmering en een marketingconcept vragen.”

Dat is klare taal: een sterk innoverende programmering en een marketingconcept. Bij dat laatste wil ik even stilstaan, want publieksbereik is een van de vaste onderdelen daarvan. En dat doet iedere instelling meestal met behulp van programma-aankondigingen, in welke vorm ook. Dat ‘familiaal model’ staat zo ongeveer haaks op het nemen van een abonnement en dus wordt er – als de gelegenheid zich voordoet – gekeken naar het aanbod. Wie niet verder wil kijken komt uit bij zijn ‘vaste adressen’ (KCO, RPhO, Asko|Schönberg, enz.) Wie wel verder wil kijken komt zo ongeveer in een cultureel oerwoud terecht, met de meest uiteenlopende aanbieders. Er is géén Centrale Evenementenkalender op het gebied van de klassieke muziek die het TOTALE aanbod presenteert. Het is zonder uitzondering hapsnap. Daar kan dus ook OpusKlassiek niets aan veranderen. Zoiets behoort vanuit een centraal punt te zijn geregeld: als toevoer- en als verspreidingskanaal. Dat dit er nog steeds niet is zegt iets over de digitaal-logistieke achterstand in de sector.
Maar er is ook een zekere mate van luiheid te bespeuren. Het heeft me al vanaf het begin verbaast dat – onder een dagelijks bombardement van concertaankondigingen – van ons blijkbaar werd verwacht dat we al die informatie op onze website zouden zetten. En dan ook nog gratis. Nee dus. We hebben steevast al die mailtjes aan de promotors beantwoord met een korte handleiding hoe men de informatie op een simpele manier op ons forum kon zetten. En dan heerste er vervolgens – een goede uitzondering daargelaten – stilte. En kwam er een paar dagen later van diezelfde aangeschreven bronnen opnieuw een wagonlading. Of er kwamen weer nieuwe bij. En zo is het nog steeds: we kunnen onze standaard antwoordmails blijven sturen, steevast komt er toch weer die zoveelste aankondiging. Hoe ongeïnteresseerd kun je zijn? Met ten slotte de dringende oproep aan al die instellingen: steek de handen ineen, investeer enige euro’s in een digitaal platform (met postcode- en selectieopties) en zet andere overwegingen (‘vanuit het oogpunt van concurrentie’) buiten de deur. De cultuurliefhebber zal er alleen maar blij mee zijn. De instellingen trouwens ook.