Reageer op: Belemmert auteursrecht de heruitvoering van ‘verdrongen’ muziek?


Recent verschenen Forums Lezersforum Belemmert auteursrecht de heruitvoering van ‘verdrongen’ muziek? Reageer op: Belemmert auteursrecht de heruitvoering van ‘verdrongen’ muziek?

#2661
Paul Korenhof
Gast

De primaire verplichting tot betaling van auteursrechten ligt bij de gebruiker, ongeacht of dat een drukker, een radiostation, een producer, een uitbater of een musicus is. Ten aanzien van teksten en afbeeldingen leidt dat tot bekende formuleringen achterin een boek of op aftitelingen over ‘Rechthebbenden die menen […]’ etcetera; hoe dit ligt t.a.v. muziek, kan worden opgehelderd door een instantie als de firma Albersen in Den Haag.

Nog afgezien van het feit dat een museumdirectie die haar taak beperkt tot een rigide conserveren, geen aandacht heeft voor de belangen van het kunstwerk zelf, in dit geval de kans om te worden uitgevoerd, gaat zij door haar opstelling juist voorbij aan de belangen die zij pretendeert te beschermen. Muziek die niet wordt uitgevoerd, genereert geen publiciteit waardoor het zelfs onmogelijk wordt dat eventuele rechthebbenden zich melden. Met andere woorden: de houding van deze Münchner directie ten aanzien van de aan haar zorg toevertrouwde partituren, werkt niet ten vóórdele maar juist ten nádele van de rechthebbenden, die door deze rigide opstelling mogelijke inkomsten kunnen mislopen.

Paul Korenhof