Encyclopedie van de Opera - A

amfitheater

 

© Paul Korenhof

 


amfitheater (v. Gr. amfi = rondom, theatron = theater) - typisch Romeins bouwwerk voor het bijwonen van gladiatoren- en wilde-dierenspelen. Het bestaat uit een elliptische arena met rondom trapsgewijs oplopende zitplaatsen. Bekende voorbeelden zijn het Colosseum in Rome en de Arena van Verona. Het principe van de brede, trapsgewijs oplopende rijen die de toeschouwers altijd rechtstreeks uitzicht bieden op het geboden spektakel, werd ook in de Griekse en Romeinse thaters toegepast en naar analogie daarvan wordt de benaming amfitheater in moderne tijden ook gebruikt voor zalen met een in d ebreedte gebouwde, oplopende toeschouwersruimte zonder zijloges. Dit in tegenstelling tot het in de 18de en 19de eeuw populaire logetheater, dat door zijn bouw de toeschouwers de gelegenheid bood hun aandacht niet aleen te richten op het uitgevoerde theaterstuk. Het eerste belangrijke theater uit later tijden waarbij dit amfitheatrale principe werd toegepast, was het door Wagner gebouwde Festspielhaus in Bayreuth dat in 1876 in gebruik werd genomen.

terug naar alfabet

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links