Encyclopedie van de Opera - A

Alceste

 

© Paul Korenhof

 


Alceste - opera in drie bedrijven van Gluck. Libretto: Raniero de’ Calzabigi, voor de Franse versie bewerkt door Le Blanc du Roullet. Première, 26 dec. 1767 (Italiaanse versie); Parijs, 23 april 1776 (Franse versie).

Naast Orfeo ed Euridice vormt Alceste de sleutel tot de door Gluck op gang gebrachte operahervorming. Een belangrijke rol daarbij speelt het door Gluck geschreven voorwoord tot deze opera, waarin hij zijn opvattingen m.b.t. het muziekdrama formuleerde. Uitvoeringen vinden meestal plaats op basis van de Franse versie, waarmee Gluck zich afzette tegen door hem als ondramatisch beschouwde conventies in het Franse operaleven (o.a. een balletfinale).

***

Alceste - niet bestaande opera van Händel waarnaar soms wordt verwezen. Oorzaak van de verwarring is de toneelmuziek die Händel in 1749 schreef voor de tragedie Alceste van Tobias Smollett. Uitvoering ervan bleef echter achterwege en een jaar later gebruikte Händel een belangrijk deel van de muziek voor het theaterwerk The choice of Herculus. Zijn enige opera op het Alceste-thema was Admeto (1727).

***

Alceste ou Le triomphe d'Alcide - tragédie en musique van Lully. Libretto: Quinault. Première: Versailles, 12 jan. 1674.

Het libretto van Quinault (het enige dat hij voor Lully schreef op basis van een Griekse sage) is een vrije bewerking van het oorspronkelijk gegeven en begint met het huwelijk van Alceste en Admète. Opvallend is het inlassen van komische scènes (uniek bij Lully) en de vervanging van Herakles door Alcide(s), een aanbidder van Alceste. Het succes van deze opera duurde tot het gelijknamige werk van Gluck hem van het repertoire verdrong.

terug naar alfabet

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links