Encyclopedie van de Opera - A

Aida

 

© Paul Korenhof

 

Aida - opera in vier bedrijven van Verdi. Libretto: Camille du Locle, naar een idee van Auguste Mariette Bey; Italiaans van Antonio Ghislanzoni. Première: Caïro, 24 dec. 1871.

In tegenstelling tot wat dikwijls beweerd wordt, is Aida niet geschreven ter gelegenheid van de opening van het Suezkanaal en evenmin voor de opening van het operagebouw van Caïro (dat zelfs nog eerder dan het Suezkanaal geopend werd). Wel was van de Egyptoloog Auguste Mariette het idee afkomstig ter gelegenheid van de opening van het Suezkanaal (1869) een opera te laten schrijven, maar zijn ontwerp voor een libretto bereikte Verdi pas in 1870. Voor de Europese première in de Scala te Milaan verving Verdi het oorspronkelijke voorspel door een uitgebreide ouverture, die hij daarna weer liet vervallen en die pas op 30 maart 1940 door Toscanini weer werd uitgevoerd tijdens een concert in New York. De grote ensembles van de triomfscène en aan het slot van het eerste tafereel maakten Aida later tot de opera bij uitstek voor spectaculaire voorstellingen in de openlucht. Helaas gaat dit vaak ten koste van de intimiteit van de partituur, die in het derde en vierde berijf helemaal is toegespitst op het drama van de hoofdpersonen, en die bijvoorbeeld meer en nadrukkelijker piano/pianissimo-aanduidingen bevat dan enige andere partituur van deze componist.

Korte inhoud: Egypte ten tijde van de farao's. De veldheer Radames (t) is verliefd op de Ethiopische slavin Aida (s), maar de Egyptische prinses Amneris (ms) werpt zich op als haar rivale. Na een overwinning op de Ethiopiërs voert Radames Aida's vader Amonasro (bar) als gevangene mee naar Egypte, niet wetend dat deze de Ethiopische koning is. Op verzoek van Radames worden de gevangenen vrijgelaten, maar op raad van de hogepriester Ramfis (b) blijft Amonasro als gijzelaar achter. Tegen zijn wil verraadt Radames aan Aida en haar vader een militair geheim en hij wordt door de priesters veroordeeld tot de dood in een onderaardse kerker. Aida voegt zich bij hem om met hem te sterven.

terug naar alfabet

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links