disclaimer


Hoewel de informatie op deze site zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen en/of onjuistheden in titels, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen of andere informatie altijd voorbehouden. Aan de inhoud van deze site kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Auteursrechten
Alle rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, komen toe aan de desbetreffende auteur, de eigenaar en/of www.opusklassiek.nl. Publicatie in enigerlei vorm of op welke wijze ook vereist vooraf de schriftelijke toestemming van www.opusklassiek.nl. U kunt hiervoor – ook als het vragen of opmerkingen hierover betreft – met ons contact opnemen door middel van dit contactformulier:

.