Componisten/werken

 Schilderij van oudere Mozart ontdekt

 

© Aart van der Wal, april 2005

 

De Berliner Gemäldegalerie kocht medio jaren zeventig een schilderij waarvan onlangs bekend is geworden dat het waarschijnlijk het laatste portret van Mozart is die in 1791 in Wenen overleed, 35 jaar oud.

Dat het zo lang heeft geduurd om vast te stellen of het wel of niet een authentiek portret betrof, houdt verband met het uitvoerige onderzoek dat aan de bekendmaking vooraf is gegaan. Zo paste Wolfgang Seiller, een nazaat van Johann Georg Edlinger, de schilder van het portret, allerhande computertechnieken toe om de afbeelding van de componist op het waarschijnlijk uit 1790 daterende schilderij met andere - als authentiek bekend staande - portretten te vergelijken. Seillers belangstelling ging daarbij vooral uit naar het (zonder enige twijfel authentieke) portret dat van Mozart in 1777 in Salzburg werd geschilderd (afbeelding rechts). Hij wordt afgebeeld met de Gulden Spoor-versierselen die hem in 1770 door de paus waren uitgereikt. Dit schilderij leende zich uitstekend voor een nauwkeurige vergelijking van Mozarts gelaatstrekken met die in het het werk van Edlinger. Het schilderij bevindt zich in Bologna en is van aanmerkelijk groter belang dan het door Barbara Krafft geschilderde portret (afbeelding linksonder) dat pas in 1819 ontstond, 28 jaar na Mozarts dood, en dat is gebaseerd op verschillende voorbeelden die deels door Mozarts zuster, Nannerl, waren aangereikt. Het is dit in wezen onbetrouwbare portret dat uiteindelijk wèl het meest bekend is geworden en dat onder andere is afgebeeld op de verpakking van de Salzburgse Mozart-Kugeln.

In 1782/83 ontstond in Wenen het schilderij Mozart am Klavier van Mozarts zwager, Joseph Lange, dat onvoltooid bleef en een plaatsje kreeg in Mozarts geboortehuis in Salzburg. Tot de ontdekking van het schilderij van Edlinger was dit het laatste bekende Mozart-portret (afbeelding rechtsonder).

 

 


 

 

 

 

 

 

Het portret van Edlinger (afbeelding rechts) is waarschijnlijk begin november 1790 in München ontstaan toen Mozart daar voor de koning van Napels optrad en zijn intrek had genomen in de ook bij Edlinger goed bekende herberg 'Der schwarzer Adler' in de Kaufingerstrasse. Het toont ons Mozart die in goede doen lijkt, goed verzorgd en gestoken in typisch negentiende-eeuwse kledij, met een zelfverzekerde uitstraling en tamelijk zwaarlijvig. Ook valt op dat de vorm van de neus en het ietwat grotere linker oog overeenkomen met het portret uit 1777.

De deskundigen zijn het er evenwel niet over eens. Volgens de Münchense stadsarchivaris Richard Bauer wordt de koopman en het gemeenteraadslid Joseph Georg Steiner (1753-1813) afgebeeld, maar bewijzen heeft Bauer voor zijn stelling nog niet kunnen aandragen.

Volgend jaar zal het tweehonderdvijftig jaar geleden zijn dat Mozart in Salzburg werd geboren. Zo bezien komt het schilderij van Edlinger op de valreep want ook in 2005 zal er weer veel extra aandacht worden besteed aan zowel Mozarts leven en werken. Echt nieuwe ontdekkingen zijn niet meer te verwachten maar dat het waarschijnlijk laatste portret van de componist, even waarschijnlijk niet meer dan dertien maanden voor zijn dood gemaakt, nu als zodanig aan de wereld is voorgesteld, mag op zijn minst als een gebeurtenis van grote historische waarde worden beschouwd.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links