Column

De Concertzender en de webradio - Leve het cultureel besef

 

© Paul Korenhof, 5 september 2006

 

Het is zo lang stil gehouden en veiligheidshalve pas midden in de vakantieperiode in de openbaarheid gebracht: de Concertzender moest boeten voor het gebrek aan culturele belangstelling bij de overheid. Niet de Concertzender alleen, laten we daar duidelijk over zijn, maar na de opheffing van weer een radio-orkest en de verbanning van nog meer culturele tv-uitzendingen, moest er nu ook elders in de serieuze muziek gesnoeid worden. Jeugd en pop leveren tenslotte geld op, veel geld zelfs, maar ouderen en klassieke muziek zijn op dat punt veel minder interessant, en dus zal om te beginnen Radio 4 drastisch gesaneerd worden. En wat was makkelijker dan het verplaatsen van een aantal economisch oninteressante uitzendingen en met ontslag bedreigde medewerkers naar de Concertzender? Die was weliswaar ooit met de belofte van 'onafhankelijke programmering' in Hilversum binnengehaald, maar geld is belangrijker dan beloften. Bovendien: er is geen belofte gebroken. De Concertzender heeft 'vrijwillig' ingestemd omdat anders de geldkraan zou worden dichtgedraaid. Zo democratisch wordt in Nederland dus met culturele minderheden omgesprongen.

Protesteren had bij deze nieuwe culturele kaalslag weinig zin. We leven nu eenmaal in een land waar de overheid steeds minder interesse heeft voor cultuur en waarin het profijtbeginsel zaligmakend is geworden. Waartoe dat kan leiden zien we al enige tijd op de Nederlandse televisie, waar de drie kanalen van de publieke omroepen avond aan avond overstroomd worden met pulp voor de grote massa, omdat dat nu eenmaal meer reclame-inkomsten oplevert dan betere en informatieve programma's voor een minderheid. Goede films en klassieke muziek zien we dan ook vrijwel uitsluitend nog op momenten waarop de meeste mensen naar bed willen - of moeten -, opera's zijn verbannen naar zondagmiddagen waarop toch aan niets anders eer te behalen is dan aan sportverslagen, en voor toneel is helemaal geen plaats meer. Het kost allemaal te veel geld en het levert te weinig op. En aan de bij wet vastgelegde eis om ook 'culturele' programma's uit te zenden is makkelijk te voldoen als je ook kerkdiensten en af en toe een niet al te moeilijke 'kwis' uitzendt. Tenslotte wordt in veel kerken nog altijd gezongen (en zingen is muziek, in dit geval een ander soort muziek dan popmuziek.) terwijl je in een quiz altijd nog de vraag kunt stellen wie de Matthńus Passion heeft geschreven, of Hamlet, of de Negende symfonie van Beethoven (je moet het tenslotte niet al te moeilijk maken) en dan is zo'n uitzending meteen 'cultureel'.

Voor de radio betekent dit alles naast de normale bezuinigingen die de achtereenvolgende staatssecretarissen hebben afgedwongen, dat nu dus het idee gelanceerd is om meer radio te maken voor jongeren. Die hebben nu eenmaal een intensief en sterk be´nvloedbaar uitgavenpatroon en daarom worden de economisch minder interessante ouderen in toenemende mate naar webradio verwezen. Hoe dat verder gaat is voorspelbaar: internet is juist het medium van de jongere generaties, radio is daarentegen nog steeds het medium van de ouderen, dus over een paar jaar verschijnt er een duur rapport waarin staat dat radio voor jongeren geen succes is geworden en webradio voor de ouderen evenmin, en dat opent dan weer de deur voor nieuwe bezuinigingen.

Resultaat: de meer gespecialiseerde programma's van de Concertzender werden verbannen naar de webradio met als fraaie argumentatie dat dat 'het medium van de toekomst' is, en dat luisteraars dan bovendien 'kunnen luisteren wanneer zij willen'. Het zal allemaal wel waar zijn en we kunnen niets anders doen dan afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Leve het cultureel besef van de Nederlandse overheid. Wat dat betreft is het hier in vergelijking met de ons omringende landen een trieste en armoedige bedoening. Leve de normen en waarden!


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links