CD-recensie

 

© Tjako Fennema, april 2015

 

De Leidse Koorboeken (deel 5) - Codex E

Egidius Kwartet & College

Et'cetera KTC 1414 (2 cd's)

www.etcetera-records.com

www.egidiuskwartet.nl

www.leidsekoorboeken.nl

 

Alleen al het goed gedocumenteerde, tweetalige (N+E) en fraai geïllustreerde digipack cd-boekje is een lust om te lezen en te bekijken. Deze dubbel-cd, opgenomen in Mijnsheerenland, het dorp waar arts/psychiater Frederik van Eeden zich ooit prettig met Margaretha van Vloten vertrad, verklankt de Codex E, het vijfde boek uit de fameuze vondst van enkele jaren geleden: de Leidse Koorboeken, daterend uit de tijd van de beeldenstorm. Muziekvorsers/liefhebbers met focus op de stijlperiode en afficionado hoef ik niets te vertellen. Zij hebben de kartonnen verzameldoos al waarin de Leidse koorboekproducties gebundeld worden en hebben deze uitgave, nummer 5, al in huis. Er is dus nog 1, het zesde, koorboek te gaan, waarmee het project dan is afgerond. Het Egidius ensemble en kwartet uitgebreid tot 23 zangers (gemengd) levert continu topprestaties en de luisteraar wordt ondergedompeld in een buitengewoon geacheveerde a capella klank die je soms in al zijn perfectie naar de keel grijpt. Componisten die in deel 5 aan bod komen zijn Appenzeller, Flamingus, Potoletus, Lhéritier, Clemens non Papa, Willaert ea, wier respectieve geboortejaren een eeuw omspannen (1450-1550). Het gevaar bij producties als deze, hetzelfde als ik bij de cd-boeken met de vocale muziek van Sweelinck met het Gesualdo Consort ervoer, loert om de hoek van een zekere overmaat aan verfijning. Winnen deze liederen als ze iets meer uit de losse pols worden gezongen, want hoe gedisciplineerd was de 16 e eeuwse koorzang in Leiden? Of kunnen -zoals vaker gebeurt - instrumentale interludia voor wat minder druk op de ketel zorgen? Wie niet genoeg kan krijgen van deze materie kan zich op bovengenoemde internetsites laven aan de achtergronden van zowel de Leidse Koorboeken als het Egidiuskwartet. Resteert het ontzag waarmee je naar deze producties kijkt en luistert, want letterlijk alles eraan, het onderzoekswerk, de documentatie, de opnamen zijn gewetensvol en met grote zorg opgezet. Maar was het niet Stravinsky die ooit opmerkte 'dat je met respect geen kleine kinderen verwekt'? korotm, je moet er ook niet té lang naar luisteren. Jammer is wel van veel digipacks dat de individuele cd's in dermate nauwe kartonnetjes zijn ondergebracht dat ze slechts met moeite los te wringen zijn en dat met achterlating van een vette vingerafdruk op het speelvlak. En ook hier zijn de teksten wel erg klein afgedrukt en niet leesbaar bij schemerlamplicht. Wie nog een cd-speler bezit met de INDEX-functie heeft de kans om naar afzonderlijk fragmenten binnen een track te toetsen alhoewel dat in het tekstboekje niet met het bekende icoontje wordt aangegeven. Dat is dan ook de enige kritiek die ik op deze ongenaakbaar goede en mooie cd-set kan hebben.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links