CD-recensie

 

© Siebe Riedstra, oktober 2018

 

Bach: Delen uit cantates in bewerkingen voor orgel vierhandig | deel 8 (zie onder)

Euwe en Sybolt de Jong (orgel vierhandig)

Westra Media WM 0109181229 • 58' •
Opname: sept. 2017, Grote Kerk, Leeuwarden

 

De Groningse broers van Friese afkomst Euwe en Sybolt de Jong lijken een levenswerk te maken van het transcriberen van de noten die Johann Sebastian neerschreef in zijn ruim tweehonderd cantates. Dat op zichzelf geeft ze een status aparte (niemand anders doet het), maar het is slechts een deel van de activiteiten van dit unieke tweetal. Wie denkt dat ze stad en land doortrekken om de resultaten van hun vierhandige Bach aan de man te brengen heeft het mis. De concerten van de beide De Jongs zijn een vierhandig feest waarbij alles aan de orde komt wat in de loop der eeuwen op dit gebied gecomponeerd en gearrangeerd is. En als het niet anders kan voegen ze daar hun eigen fantastische verzinsels aan toe - vol humor, vol ernst ook, en altijd met de vurige wens om met het aanwezige publiek te communiceren. Twee draagbare harmoniums nemen ze mee op hun concerttochten, harmoniums die ook hun werk deden op het slachtveld van vele oorlogen. Ontroerend en schokkend om te horen hoe de klanken van die simpele instrumenten in de loopgraven zowel als de hoerenkast hun nut bewezen. Op de concerten van de broers komen alle facetten van hun activiteiten aan de orde, en dat maakt ze tot een unieke, originele, en blijvende ervaring. Na afloop van zo'n concert ga je met een brede glimlach naar huis.

Euwe de Jong is directeur van de Schumann Academie te Zwolle, Sybolt zorgt voor de arrangementen, en samen zorgen ze al twaalf jaar voor een gestage stroom van wonderschone orgelwerken van de meester uit Leipzig. Verbazingwekkend eigenlijk, dat in een tijd waarin de ene integrale opname van Bachs orgelwerken zich rijgt aan de andere, er niet wat meer belangstelling is voor deze klankjuwelen, die met liefde en zorg gesmeed zijn uit het beste dat de meester te bieden heeft. Dit is deel acht en net als de vorige zeven een schatkist aan schitterende muziek, en heus niet alleen voor orgelliefhebbers. Het orgel in Leeuwarden mag in reputatie achterstaan bij zijn grote broer in Haarlem, het heeft het voordeel dat de kerkruimte en de orgelklank elkaar in harmonie vinden. De opname levert het klinkende bewijs. Een cd met een gouden randje.

_____________________
Ratswechselconcerto 
01. I allegro - aria (T) Halleluja, Stärk und Macht BWV 29/3
02. II andante Die Obrigkeit ist Gottes Gabe BWV 119/5
03. III allegro - aria (A) Halleluja, Stärk und Macht BWV 29/7
04. Koraalconcerto Ach Gott, wie manches Herzeleid BWV 3/1

Concerto del signor Bach
05. I allegro - sinfonia Wachet! betet! betet! wachet! BWV 70/1
06. II andante - aria (A) Christi Glieder, ach bedenket BWV 132/5
07. III allegro - sinfonia Wachet! betet! betet! wachet! BWV 70/1

Aria en koraal
08. Aria (T) Treu und Wahrheit BWV 24/5
09. Chorale concertato O Gott, du frommer Gott BWV 24/6
10. Koraalvariatie Meinen Jesum lass ich nicht BWV 98/5
11. Fuga concertante Wer Sünde tut, der ist vom Teufel BWV 54/3
12. Koraalaria (S) Letzte Stunde, brich herein BWV 31/8

Quatrosonate 
13. I andante - aria (B) Gott, bei deinem starken Schützen BWV 14/4
14. II allegro - aria (A) Seinem Schöpfer noch auf Erden BWV 39/3
15. Fuga Dein Alter sei wie deine Jugend BWV 71/3


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links