CD-recensie

 

© Aart van der Wal, november 2022

Lost in Venice

Klik hier voor de inhoudsopgave

Vadym Makarenko (viool), Bruno Hurtado Gosálvez (cello), Infermi d'Amore
Eudora-SACD-2206 • 65' •
Opname: jan. 2022, Iglesia de
Santo Domingo, Fundación Villa (Spanje)

 

De titel Lost in Venice zegt op zich niet zoveel, maar wordt in het cd-boekje aldus verduidelijkt:

‘This recording seeks to pay homage to this kind of nebulous, fragile, elusive expressiveness, and to the pleasure of discovery, so symbolic of the Baroque period, by presenting its listeners with “lost” works: music that was left unfinished, or fell into neglect, or found itself in Venice purely by chance.'

De hier opgevoerde componisten zijn wijd en zijd bekend, behoeven feitelijk geen introductie: Vivaldi, Veracini en Marcello, wat uiteraard ook voor hun muziek geldt. Echter, in dit geval betreft het een aantal niet of nauwelijks bekende werken en is er alleen al om die reden niets mis mee om die op deze cd ten tonele te voeren.

Er zijn in Venetië in vroeger tijden veel manuscripten (niet alleen muziek, maar ook literatuur en historische verhandelingen) verloren gegaan, domweg omdat het papier als het zo uitkwam werd gebruikt om de veel voorkomende wateroverlast te stelpen. Dat er desondanks toch zoveel nog bewaard is gebleven mag een wonder heten, al geldt dat niet alleen voor Venetië, gelet op de vele rampen die zich door de eeuwen heen in Europa hebben voltrokken. Veel origineel materiaal kon niet worden gered, maar gelukkig waren er in veel gevallen kopieën van gemaakt die – betrouwbaar of niet – later als schatbewaarder konden dienen.

‘Lost or not lost', voltooid of niet, dit album biedt fonkelende muziek (wat verwacht je anders uit Venetië!) in uitstekende uitvoeringen (en daar gaat het tenslotte toch om!), met op de voorgrond de violist Vadym Makarenko en In Vivaldi's Celloconcert de eveneens excellerende Bruno Hurtado Gosálvez. De strikt heldere opname, zowel in stereo als surround (ik verwachtte eerder een typisch ruime kerkakoestiek, maar dat bleek gelukkig niet het geval), doet de rest. Over het ensemble Infermi d'Amore kunt u hier meer lezen.

Tot slot nog dit. De reconstructies (Vivaldi's Celloconcert RV 788, Sinfonia RV 786, tevens voor de eerste maal opgenomen) en Marcello's Vioolconcert op. 1 nr. 9 werden - en dat deed hij 'in stijl' - door Olivier Fourés gereconstrueerd.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links