CD-recensie

 

© Aart van der Wal, maart 2023

Toutes les Nuits

Klik hier voor de inhoudsopgave

Dulces Exuviae: Romain Bockler (bariton), Bor Zuljan (luit)
Ricercar RIC 446 • 69' •
Opname: mei 2022, Église Notre-Dame de Centeilles (F)

 

Toutes les Nuits (Alle Nachten) is een album van een wel heel bijzondere schoonheid, ingegeven door de diepte van de menselijke emoties, mede opgeroepen door de nacht en onder meer verwoord door de Grieks-klassdieke poëtica Sappho. De nacht die zoveel aantrekkingskracht had voor niet alleen dichters, maar ook componisten: de oneindige donkere, met sterren bezaaide hemel en de maan, maar ook gevoelens van eenzaamheid, onrust, tijd en erotiek zoals het zich ook tijdens de Renaissance manifesteerde. Eerst was er de poëzie, daarna de toonkunst die zich er meester van maakte, door – zoals het in het cd-boekje wordt omschreven – Franse, Italiaanse en Spaanse componisten uit de vijftiende en zestiende eeuw, reikend van de frottola's (deze seculiere vocale muziek was vooral populair bij de hoven in met name Mantua en Ferrara) en madrigalen tot de chansons, villancicos en fragiele luitwerken.

De kracht van dit recital schuilt zowel in het technisch pure vocale en instrumentale karakter van deze uitvoeringen als in de meest sublieme expressie die van iedere gezongen tekst een strikt eigen en daardoor niet te overtreffen muzikaal beeld creëert. Het programma is opgedeeld in vier ‘hoofdstukken' (schemering, eenzaamheid, droom, maanlicht) die ieder voor zich zoveel interpretatief raffinement uitstralen dat ik er bijna ademloos naar heb geluisterd. Ieder woord, iedere lettergreep wordt zonder enige gekunsteldheid aan de muziek prijsgegeven, terwijl de samenwerking tussen bariton Romain Blocker en luitist Bor Zulkan (samen vormen ze het duo Dulces Exuviae) als ideaal mag worden bestempeld. De vier voor uitsluitend luit geschreven fantasieën van Jean-Paul Paladin vormen een passende instrumentale afwisseling. Alleraardigst is het laatste lied: het bekende Blackbird van John Lennon en Paul McCartney.

In het cd-boekje zijn uiteraard de gezongen teksten opgenomen (in de oorspronkelijke taal en in Engelse en Franse vertaling), maar de aandacht zal hopelijk ook uitgaan naar de voortreffelijke toelichtingen op zowel de muziek als het instrumentarium.

Hoe ‘kleine' muziek ‘groot' kan zijn. Schitterend!


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links