CD-recensie

 

© Aart van der Wal, december 2021

In the Garden of Polyphony - French Renaissance Music for Lute & Guitar

Albert de Rippe: Pleurez mes yeux (Sandrin) - Fantasie quatriesme - Un jour le temps

Clément Janequin: C'est mon amy (arr. Israel Golani)

Pierre Attaingnant: Branle gay "C'est mon amy" - Fortune laisse moy - Dolent départ - Dont vient cela (Sermisy) - Gaillarde "Dont vient cela" - Basse dance "Beure frais" - Basse dance "Auprès de vous" (arr. Israel Golani)

Pierre Phalèse: Allemande - Branles de Bourgogne - Paduane

Anon. (Ms. F IX 56): Amy souffrez (Moulu) -

Anon. (Uppsala Ms. 412): Premier branle d'Escosse

Adrian Le Roy: Fantasie seconde - Pimontoyse - Branles de Bourgogne - Fantasie premiere

Simon Gorlier: Il ne se trouve en amytié (Sandrin)

Pierre Phalèse: Gaillarde Milanoise - C'est grand plaisir (Attaingnant) - Ung gay bergier (Crecquillon) - Auprès de vous (Sermisy)

Jean-Paul Paladin: De trop penser (Jacotin)

Guillaume Morlaye: Gaillarde -
Est il douleur cruelle - Pleurez mes yeux (Sandrin)

Julien Belin: Trio

Israel Golani (luit en gitaar)
Solaire Records SOL1010 • 68' •
Opname: juni 2020, Lutherse Kerk, Groningen

   

Muziek die (vrijwel) onbekend is of waarvan de meeste muziekliefhebbers - om uiteenlopende redenen overigens niet of nauwelijks weet hebben verdient een toelichting. Wie geen cd's (meer) koopt en zijn muzikale heil uitsluitend zoekt bij een muziekdienst als Spotify moet, mits daartoe de lust bestaat, op het internet op zoek gaan naar informatie; en dan zal het nog vaak maar behelpen zijn. Anders dan Spotify biedt Qobuz gelukkig wel het bij de cd behorende boekje, zij het uitsluitend in het bekende pdf-formaat. Maar beter wat dan niks, denk ik dan.

Deze gedachte schoot mij weer eens te binnen toen ik het bij deze kostelijke cd In the Garden of Polyphony bijgepakte boekje raadpleegde, gevuld met informatie over de uitgevoerde muziek in de context van het tijdperk waarin zij ontstond als de daarmee samenhangende (historiserende) uitvoeringspraktijk met betrekking tot luit en gitaar in de Renaissance. Voor wie er eenmaal kennis van heeft genomen zal die muziek nog meer gaan leven (dat gold tenminste voor mij), waar nog bijkomt dat de in Amsterdam wonende Israel Golani een werkelijk fantástische instrumentalist is.

Uit zijn gepubliceerde doopceel valt op te maken dat hij cum laude aan de universiteit van Tel-Aviv afstudeerde in het vak muziekwetenschappen en op zijn 25ste naar Nederland kwam om luit, barokgitaar en theorbe te gaan studeren. In 2013 presenteerde hij zijn eerste album: Raclerie Universelle, geheel gewijd aan nog een belangrijke passie: de zeventiende-eeuwse Franse gitaarmuziek. U kunt er op zijn website het een en ander over lezen.

Nu is het opnieuw Frankrijk dat zijn aandacht heeft getrokken, zij het dat die wat dit album betreft de aandacht is verschoven van de Barok naar de Renaissance, waarvoor geldt dat, zoals zoveel prachtige muziek, een nadere kennismaking niet zonder een rijke oogst blijft: geraffineerd gestileerde dansvormen die, hoewel zeker gecomplex gelaagd, voor de luisteraar desondanks gemakkelijk toegankelijk zijn, in een fascinerende mengeling van folkloristische en hoofse klanken.

Om succesvol terug te kunnen keren naar dat zo bijzondere idioom van zestiende-eeuwse Franse muziek voor gitaar en luit (in die tijd net zo populair als tegenwoordig de elektrische gitaar en de popsong!) ging Golani te rade bij de musicus die hem bij uitstek geschikt leek om de fijne kneepjes van dit zo specifieke speelvak bij te brengen: de Duitser Frank Bungarten, de specialist die de Duits-Italiaanse componist en virtuoze bespeler van de luit en de theorbe, Johann Hieronymus Kapsberger (ca. 1580-1651), op de kaart zette.

Dit nieuwe album biedt voor de meesten onder ons merendeels onbekende werken, waarvan de hoofdmoot wordt gevormd door die van Pierre Attaignant (ca. 1494-1552). Pierre Phalèse (ca. 1510-1573) is eveneens rijk vertegenwoordigd, maar dan meer als uitgever van een groot aantal dansen in de tweede helft van de zestiende eeuw. Het heeft, samen met de overige werken, een afwisselend programma opgeleverd, variërend van de opgewekte 'bransles' tot de meer ingetogen stukken.

Laat u zich, ver weg van de platgetreden paden, dus verrassen door deze kostelijke vijftiende- en zestiende-eeuwse miniaturen,die door Golan in een niet minder fraai instrumentaal gewaad zijn gestoken, waarbij hij afwisselend twee zessnarige luiten (2018/19) en een viersnarige gitaar (2017) bespeelt. Golani's spel munt uit door helderheid, maar net zo treffend is dat hij zijn instrumenten echt kan laten 'zingen', en dat hij de fraai gestileerde, harmonische onderbouw waaraan deze muziek zo rijk is, een subliem cachet heeft meegegeven. Ook voor de bewerker Golani neem ik graag diep de hoed af. Dirk Fischer zorgde in de Lutherse Kerk in Groningen voor de bijpassende, sublieme omlijsting van al deze fraaie klanken.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links