CD-recensie

 

© Aart van der Wal, december 2021

In the Garden of Polyphony - French Renaissance Music for Lute & Guitar

Albert de Rippe: Pleurez mes yeux (Sandrin) - Fantasie quatriesme - Un jour le temps

Clément Janequin: C'est mon amy (arr. Israel Golani)

Pierre Attaingnant: Branle gay "C'est mon amy" - Fortune laisse moy - Dolent départ - Dont vient cela (Sermisy) - Gaillarde "Dont vient cela" - Basse dance "Beure frais" - Basse dance "Auprès de vous" (arr. Israel Golani)

Pierre Phalèse: Allemande - Branles de Bourgogne - Paduane

Anon. (Ms. F IX 56): Amy souffrez (Moulu) -

Anon. (Uppsala Ms. 412): Premier branle d'Escosse

Adrian Le Roy: Fantasie seconde - Pimontoyse - Branles de Bourgogne - Fantasie premiere

Simon Gorlier: Il ne se trouve en amytié (Sandrin)

Pierre Phalèse: Gaillarde Milanoise - C'est grand plaisir (Attaingnant) - Ung gay bergier (Crecquillon) - Auprès de vous (Sermisy)

Jean-Paul Paladin: De trop penser (Jacotin)

Guillaume Morlaye: Gaillarde -
Est il douleur cruelle - Pleurez mes yeux (Sandrin)

Julien Belin: Trio

Israel Golani (luit en gitaar)
Solaire Records SOL1010 • 68' •
Opname: juni 2020, Lutherse Kerk, Groningen

   

Muziek die (vrijwel) onbekend is of waarvan de meeste muziekliefhebbers - om uiteenlopende redenen overigens – niet of nauwelijks weet hebben verdient een toelichting. Wie geen cd's (meer) koopt en zijn muzikale heil uitsluitend zoekt bij een muziekdienst als Spotify moet, mits daartoe de lust bestaat, op het internet op zoek gaan naar informatie; en dan zal het nog vaak maar behelpen zijn. Anders dan Spotify biedt Qobuz gelukkig wel het bij de cd behorende boekje, zij het uitsluitend in het bekende pdf-formaat. Maar beter wat dan niks, denk ik dan.

Deze gedachte schoot mij weer eens te binnen toen ik het bij deze kostelijke cd In the Garden of Polyphony bijgepakte boekje raadpleegde, gevuld met informatie over de uitgevoerde muziek in de context van het tijdperk waarin zij ontstond als de daarmee samenhangende (historiserende) uitvoeringspraktijk met betrekking tot luit en gitaar in de Renaissance. Voor wie er eenmaal kennis van heeft genomen zal die muziek nog meer gaan leven (dat gold tenminste voor mij), waar nog bijkomt dat de in Amsterdam wonende Israel Golani een werkelijk fantástische instrumentalist is.

Uit zijn gepubliceerde doopceel valt op te maken dat hij cum laude aan de universiteit van Tel-Aviv afstudeerde in het vak muziekwetenschappen en op zijn 25ste naar Nederland kwam om luit, barokgitaar en theorbe te gaan studeren. In 2013 presenteerde hij zijn eerste album: Raclerie Universelle, geheel gewijd aan nog een belangrijke passie: de zeventiende-eeuwse Franse gitaarmuziek. U kunt er op zijn website het een en ander over lezen.

Nu is het opnieuw Frankrijk dat zijn aandacht heeft getrokken, zij het dat die wat dit album betreft de aandacht is verschoven van de Barok naar de Renaissance, waarvoor geldt dat, zoals zoveel prachtige muziek, dit bepaald niet ‘for the millions' is. Als al niet het bekende ‘wat de boer niet kent, dat eet hij niet' opgeld doet. ‘Goede wijn behoeft geen krans'? Was het maar zo simpel!

Laat u zich, ver weg van de platgetreden paden, dus verrassen door deze kostelijke vijftiende- en zestiende-eeuwse miniaturen,die door Golan in een niet minder fraai instrumentaal gewaad zijn gestoken, waarbij hij afwisselend twee zessnarige luiten (2018/19) en een viersnarige gitaar (2017) bespeelt. Dirk Fischer zorgde weer voor de bijpassende, sublieme omlijsting van al deze fraaie klanken.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links