CD-recensie

 

© Aart van der Wal, oktober 2023

De Profundis - Sarah Traubel & Andreas Scholl

Klik hier voor de inhoudsopgave

Sarah Traubel (sopraan), Andreas Scholl (countertenor), Leden van het Morphong Orchestra: Yuuki Wong en Lukas Medlam (viool), Tomasz Wabnic (altviool), Attila Pasztor (cello), Tomasz Daroch en Ory Schneor (fluit), Emma Black en Alexander Midiakoff (hobo), Benedict Ziervogel (contrabas), Elias Conrad (theorbe), Tomaž Sevsek Šramel (orgel)
Aparté AP 280 • 75' •
Opname: mei & juni 2021, Casino Baumgarten, Wenen

 

Ik gun eenieder graag zijn eigen gelijk, maar ik heb vaak moeite met hapsnap samengestelde programma's, ook al hebben die een centraal thema, zoals dat ook voor dit album geldt, waarvan de hoofdrol is weggelegd voor psalm 130, en dan met name het eerste vers:

Uit diepten van ellenden
Roep ik, met mond en hart,
Tot U, die heil kunt zenden;
O Heer, aanschouw mijn smart;
Wil naar mijn smeekstem horen;
Merk op mijn jammerklacht;
Verleen mij gunstig' oren,
Daar 'k in mijn druk versmacht.

De Profundis, Uit de Diepten. Het menselijk lijden en de troostrijke hoop, zo niet het vertrouwen op de goddelijke barmhartigheid: het is een in de kunsten steeds weer terugkerend thema: we vinden het terug in de beeldende kunst, de dichtkunst en de muziek en wat de laatste twee kunstvormen betreft vinden we het ook terug op dit album, waarvan de muziek drie eeuwen omspant en reikt van Bach tot Penderecki. Het gevolg: een fragmentarisch geheel, een setting waarin al sinds jaar en dag Radio 4 grossiert die daarmee ongetwijfeld een breed publiek groot plezier doet, maar mij niet. Die lijn kan onverkort naar deze uitgave worden doorgetrokken: er is een gemeenschappelijk thema (De Profundis), maar de programmaonderdelen hangen als los zand aan elkaar. Daar zal zeker niet iedereen een probleem mee hebben, er misschien zelfs blij mee zal zijn, maar ik dus niet. Waar nog bijkomt dat de sopraanstem van Sarah Traubel ook dat verbind ik aan de gekozen opzet niet voor ieder fragment geëigend is, met bovendien de kanttekening dat haar stem anders dan die van de countertenor Andreas Scholl - een scherp randje heeft. Bovendien vraagt dit barokrepertoire om strakker vormgegeven melodielijnen. Scholl is in dit opzicht stijlbewuster dan Traubel. Bovendien mengen de beide stemmen minder goed ('Gedenk an Jesu bittern Tod').
Het uitstekend geëquipeerde, maar nogal saai begeleidende instrumentaal ensemble is klein gehouden, wat in dit repertoire zeker de voorkeur verdient: fluit, 2 hobo's, 2 violen, altviool, 2 celli, contrabas, theorbe en orgel(positief). Dat voor drie stukken niet aan een passende bewerking te ontkomen viel heb ik niet als een al te groot nadeel ervaren: Thomas Wabnic heeft dat uitstekend gedaan, al is het origineel mij liever. Maar vooral het sterk fragmentarische karakter van dit programma weerhield mij van herhaald beluisteren.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links