CD-recensie

 

© Aart van der Wal, augustus 2023

ORA Singers - Sanctissima

Klik hier voor de inhoudsopgave

Harmonia Mundi HMM 905334.35 (2 cd's)
Opname: jan. & aug. 2017, St Augustine’s Church, Kilburn (VK)

 

De ORA Singers hebben opnieuw gekozen voor een specifiek thema, in dit geval ´Vespers and Benediction for the Feast of the Assumption of the Virgin Mary´, ofwel voor het Feest van de Maria Tenhemelopneming. In 2020 was er eveneens een thema: toen rond Thomas Tallis´ 40-stemmige koorwerk ‘Spem Alium' (het album werd hier door Siebe Riedstra besproken), naast het hier in 2017 door mij besproken 'Many are the wonders'. En ook dit nieuwe album bevat een mengeling van zowel Oude als Nieuwe Muziek, in een net zo smaakvol samengesteld en daardoor contrastrijk programma dat twee cd's omvat. Het 'model' heeft zich bewezen als een prima uitgangspunt voor een kleurrijke exploratie.

Daarbij doet zich de nogal voor de hand liggende vraag voor welke bezetting het meest in aanmerking komt, het meest geschikt is, alsmede de vraag of en zo ja in welke mate vibrato moet worden toegepast. Immers, voor de oude muziek gelden dienaangaande andere maatstaven dan voor moderne en eigentijdse stukken. De dienaangaande door Susan Elisabeth 'Suzi' Digby, Lady Eatwell OBE (*1958), oprichtster en leidster van ORA, gevonden oplossing ligt overigens net zo voor de hand: zeven sopranen (vrouwen), vijf alten (twee vrouwen, drie mannen), vijf tenoren (waarvan één alleen in het Magnificat van Julian Anderson) en vier baritons-bassen. Het vibrato en de stemming zijn conform aan het gegeven tijdsbeeld aangepast.

Siebe Riedstra merkte in zijn recensie onder meer op dat het professionele niveau van de individuele zangers weliswaar garant stond voor een kwalitatief hoogstaand resultaat, maar dat in interpretatief opzicht hier en daar wat variatie in de agogiek tezamen met enige dynamische differentiatie welkom zou zijn geweest. Ook in deze nieuwe uitgave is daarvan sprake, waarbij ik dus maar voorzichtig opper dat het door het ensemble bewust zo is opgetuigd, het past in een bepaalde visie op deze muziek. Bovendien: smaken verschillen (en dat is maar goed ook).

De opname is uitstekend, maar voor de gezongen teksten wordt u met behulp van een barcode naar de website van Harmonia Mundi verwezen.


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links