CD-recensie

 

© Aart van der Wal, januari 2023

Händel: De acht grote suites (1720)

Nr. 1 in A, HWV 426 - nr. 2 in F, HWV 427 - nr. 3 in d, HWV 428 - nr. 4 in e, HWV 429 - nr. 5 in E, HWV 430 - nr. 6 in fis, HWV 431 - nr. 7 in g, HWV 432 - nr. 8 in f, HWV 433 - Orgelconcert HWV 13 (bew. Muzio Scevola) - Chaconne in G, HWV 435

Bridget Cunningham (klavecimbel)
Signum SIGCD679 • 2.35' • (2 cd's)
Opname: nov. 2019, St Augustine's Church, Kilburn, Londen

 

De acht Suites de Pièces Pour le CLAVECIN par G.F. Handel, gemodelleerd naar het toen zo populaire Franse model (waar ook onder meer tijdgenoot Johann Sebastian Bach gebruik van maakte), tonen aan hoezeer en overtuigend de toen 35-jarige Händel zijn instrumentale stijl gevonden had. Zeker wat dit betreft tonen deze klavecimbelsuites ons Händel op zijn best, een magnifieke potpourri préludes, allemandes, courantes, gigues, sarabandes, airs en passacaille. En anders zijn het wel de allegro's, adagio's en andantes die het oor en het gemoed gevangen houden.

Dat de componist er zijn muzikale en spirituele ziel en zaligheid in heeft gelegd wordt mogelijk mede verklaard door de omstandigheden waaronder deze composities tot stand kwamen. Immers, ze vormden in dit specifieke genre Händels Londense debuut als componist. Geen wonder misschien dat deze suites daardoor meer te bieden hebben dan ‘slechts' het charmante, elegante en dansante: gelaagde expressie, zelfs drama maakt er eveneens deel van uit.

De Britse klaveciniste Bridget Cunningham had voor deze fraai gestileerde opname een prachtig klinkend instrument tot haar beschikking, een replica dat een fraai afgeronde, maar ook helder geprofileerde klank voortbrengt en waarvan ze zowel de speltechnische als de typische kleureffecten optimaal tot gelding brengt. Tempokeuze en ornamentatie zijn even overtuigend, zoals dat ook geldt voor de manier waarop zij deze werken in hun structureel perspectief plaatst. Een compliment ook voor de geslaagde bewerking van de 'Koekoek en de Nachtegaal', een van Händels orgelconcerten (HWV 13). Aldus een welkome uitgave, zij het dat de discografie wat deze klavecimbelsuites betreft inmiddels niet alleen behoorlijk is uitgebreid, maar ook voorzien van meerdere uitstekende vertolkingen (waaronder die door Richard Egarr en Sophie Yates).


index

Home  -  Actueel  -  Audio  -  Muziek  -  Video  -  Boeken  -  Links